800 har søkt plass på paramedisin-utdanningen ved Universitetet i Stavanger. Bare 20 får plass

Rekordinteresse for ambulanseutdanning

800 har søkt plass på paramedisin-utdanningen ved Universitetet i Stavanger. Bare 20 får plass