Det er stor motstand mot vindkraftutbygging på søre Sunnmøre. Regionen er ein av 13 som NVE har foreslått skal gå inn i den nasjonale vindkraftplanen.

Vindkraftutbygging møter sterk motstand

Det er stor motstand mot vindkraftutbygging på søre Sunnmøre. Regionen er ein av 13 som NVE har foreslått skal gå inn i den nasjonale vindkraftplanen.