Programleder: Mariann Reikerås

Vestlandsrevyen 18.50 - tirsdag 22. januar 2019

Programleder: Mariann Reikerås