Bygda Engesland i Birkenes stod i fare for å miste sin eneste butikk. Nå har store deler det lille bygdesamfunnet gått sammen og kjøpt aksjer for å redde butikken fra nedleggelse.

Bygda redder nærbutikken

Bygda Engesland i Birkenes stod i fare for å miste sin eneste butikk. Nå har store deler det lille bygdesamfunnet gått sammen og kjøpt aksjer for å redde butikken fra nedleggelse.