Mayafolket kritiserer regjeringens apokalypsefest og krever at de slutter å promotere dommedagsmyten for å tiltrekke turister. - Bedrageri og løgn, sier mayaleder.

Maya-folket mener regjeringen sprer løgner

Mayafolket kritiserer regjeringens apokalypsefest og krever at de slutter å promotere dommedagsmyten for å tiltrekke turister. - Bedrageri og løgn, sier mayaleder.