Arnulf Øverland leser diktet «Du må ikke sove»

Du må ikke sove

Arnulf Øverland leser diktet «Du må ikke sove»