I USA skaper «blackface»-debatten overskrifter og truer politikerkarrièrer.

Bildet som får amerikanerne til å rase

I USA skaper «blackface»-debatten overskrifter og truer politikerkarrièrer.