Psykiatrispesialist Randi Rosenqvist observerte Breivik i november og desember.

Randi Rosenqvist: Breivik lider ikke av schizofreni

Psykiatrispesialist Randi Rosenqvist observerte Breivik i november og desember.