Uvera Dagmar og Berit herja grovt med verneverdige byggverk langs kysten. Så langt har Kystverket registrert skadar for minst 25 millionar kroner på fyrlykter og eldre hamneanlegg. Ei av dei som har fått juling, er Blindheim lykt på Vigra.

Fyr og hamner skada for 25 mill

Uvera Dagmar og Berit herja grovt med verneverdige byggverk langs kysten. Så langt har Kystverket registrert skadar for minst 25 millionar kroner på fyrlykter og eldre hamneanlegg. Ei av dei som har fått juling, er Blindheim lykt på Vigra.