Programleder: Mariann Reikerås

Vestlandsrevyen 18.50 - torsdag 1. november 2018

Programleder: Mariann Reikerås