NRKs Christer Johnsgård tester om han fyller kravene til å bli brannkonstabel.

Christer tar den årlige «brannmann-testen»

NRKs Christer Johnsgård tester om han fyller kravene til å bli brannkonstabel.