Geirr Vetti har i mange år fått hjelp av sherpaer fra Nepal på fjellgården sin i Luster i Sogn (2006).

Sherpaer bygger i stein

Geirr Vetti har i mange år fått hjelp av sherpaer fra Nepal på fjellgården sin i Luster i Sogn (2006).