Innslaget handler om to personer som er tilbake på stedet der de var med på forliset med DS Nordstjernen. 22. september 1954 var DS Nordstjernen på nordgående fra Svolvær til Stokmarknes med 211 mennesker ombord. I det trange Raftsundet kom skipet ut av kurs, og klokka 02:10 grunnstøtte ved Seiholmen nord i sundet. Bunnen ble revet opp, og skipet tok inn mye vann. Lasteromma og innredningen ble fylt med vann, og til slutt trengte vannet inn i kjelerommet. Skipet var i ferd med å synke da kjelene eksploderte. Etter 20 minutter synker DS Nordstjernen og ble liggende på 80 meters dyp. Fem omkom, men hele 206 ble berget, ikke minst på grunn av en iherdig innsats fra bygdefolket som kom til. Etter forliset kontraherte Det Bergenske Dampskibsselskab et nytt skip for å erstatte DS Nordstjernen. Dette skipet ble overlevert i 1956, og går ennå i rute med navnet MS Nordstjernen.

DS Nordstjernen forliser i Raftsundet (1954)

Innslaget handler om to personer som er tilbake på stedet der de var med på forliset med DS Nordstjernen. 22. september 1954 var DS Nordstjernen på nordgående fra Svolvær til Stokmarknes med 211 mennesker ombord. I det trange Raftsundet kom skipet ut av kurs, og klokka 02:10 grunnstøtte ved Seiholmen nord i sundet. Bunnen ble revet opp, og skipet tok inn mye vann. Lasteromma og innredningen ble fylt med vann, og til slutt trengte vannet inn i kjelerommet. Skipet var i ferd med å synke da kjelene eksploderte. Etter 20 minutter synker DS Nordstjernen og ble liggende på 80 meters dyp. Fem omkom, men hele 206 ble berget, ikke minst på grunn av en iherdig innsats fra bygdefolket som kom til. Etter forliset kontraherte Det Bergenske Dampskibsselskab et nytt skip for å erstatte DS Nordstjernen. Dette skipet ble overlevert i 1956, og går ennå i rute med navnet MS Nordstjernen.