Opposisjonen reagerer på Høyre og Aps vedtak

Datalagringsreaksjoner

Opposisjonen reagerer på Høyre og Aps vedtak