Ett år etter at han ble anklaget for å være en heks og forlatt for å dø, har lille Hope (3) blitt så frisk at han kan begynne på skolen.

«Heksebarnet» Hope var døden nær

Ett år etter at han ble anklaget for å være en heks og forlatt for å dø, har lille Hope (3) blitt så frisk at han kan begynne på skolen.