NRK Meny
Kommentar Solveig Hareide inn 4.00
Egne opptak fra Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek inn 37.00
Harald Hjelde
Sekretær, Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek inn 44.00
Bjørn Skevik
Avdelingsdirektør, Avdeling for bygg og tekniske tjenester, Nasjonalbiblioteket	inn 01.05.00
Preben Ottesen
Avdelingsdirektør, dr.philos., Avdeling for skadedyrkontroll, Folkehelseinstituttet	inn 01.30.00
Bilder fra Mycoteam	inn 01.47.00
Nasjonalbibliotekets underjordiske korridorer. 02.20.13
Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek. 03.11.00
foto/ reporter/ redigering
Per Ingvar Rognes	inn 05.24.05
Det finnes også en nyhetsversjon uten supere men med 2 tekster i bildet
Sjeggkre-nyhet-061216-st

Skjeggkre på Nasjonalbiblioteket

Kommentar Solveig Hareide inn 4.00 Egne opptak fra Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek inn 37.00 Harald Hjelde Sekretær, Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek inn 44.00 Bjørn Skevik Avdelingsdirektør, Avdeling for bygg og tekniske tjenester, Nasjonalbiblioteket inn 01.05.00 Preben Ottesen Avdelingsdirektør, dr.philos., Avdeling for skadedyrkontroll, Folkehelseinstituttet inn 01.30.00 Bilder fra Mycoteam inn 01.47.00 Nasjonalbibliotekets underjordiske korridorer. 02.20.13 Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek. 03.11.00 foto/ reporter/ redigering Per Ingvar Rognes inn 05.24.05 Det finnes også en nyhetsversjon uten supere men med 2 tekster i bildet Sjeggkre-nyhet-061216-st

Publisert