Aukra kommune bygg og betaler bru sjølve til 1, 8 mrd kr. fordi dei vil sikre seg fastlandssamband.

Aukra kommune bruker milliarder på broprosjekt

Aukra kommune bygg og betaler bru sjølve til 1, 8 mrd kr. fordi dei vil sikre seg fastlandssamband.