I hele sommer har eldre i Kristiansand sentrum fått gratisturer på sykkel. Sykling uten alder er et landsomfattende tilbud til beboere på sykehjem som ønsker å komme seg ut av isolasjonen.

Sykkeltilbud for eldre

I hele sommer har eldre i Kristiansand sentrum fått gratisturer på sykkel. Sykling uten alder er et landsomfattende tilbud til beboere på sykehjem som ønsker å komme seg ut av isolasjonen.