Andreas Barkhall flyr med vingedrakt ned bratte fjell i 200 kilometer i timen.

Andreas Barkhall flyr

Andreas Barkhall flyr med vingedrakt ned bratte fjell i 200 kilometer i timen.