Ein ny start i ein ny by, med nye, kule venner og spennande opplevingar - verkar det forlokkande på deg å berre reise ifrå den trauste, kjende kvardagen? Forfattar Heidi Furre valde seg Paris, men draumebyen ho såg føre seg var ikkje heilt som ho hadde tenkt. Reporter: Ingunn Rauk

Heidi Furre fortel om sitt eige parissyndrom, reportasje i Ekko NRK P2 27.01.14

Ein ny start i ein ny by, med nye, kule venner og spennande opplevingar - verkar det forlokkande på deg å berre reise ifrå den trauste, kjende kvardagen? Forfattar Heidi Furre valde seg Paris, men draumebyen ho såg føre seg var ikkje heilt som ho hadde tenkt. Reporter: Ingunn Rauk