Et koselig program fra 1974 om lyngshesten, laget av mangeårig nrk medarbeider Edgar Holen. Lyngshesten var utrydningstruet på midten av 60 tallet, men bevisst avl gjorde at denne hesterasen, også omtalt som nordlandshest, tok seg opp igjen. Den best bevarte arten var å finne i Manndalen, Kåfjord. Det var stor hesteinteresse rundt om på bygdene siden hest var viktig i det meste av gårdsarbeid.

Arkiv Lyngshesten 1974

Et koselig program fra 1974 om lyngshesten, laget av mangeårig nrk medarbeider Edgar Holen. Lyngshesten var utrydningstruet på midten av 60 tallet, men bevisst avl gjorde at denne hesterasen, også omtalt som nordlandshest, tok seg opp igjen. Den best bevarte arten var å finne i Manndalen, Kåfjord. Det var stor hesteinteresse rundt om på bygdene siden hest var viktig i det meste av gårdsarbeid.