I nødsituasjoner er Mobildekningen ofte altfor dårlig. Kristiansanderen Svein-Olaf Olsen lanserer nå en ide som han mener kan løse dette problemet.

Har funnet opp nød-mobilnett

I nødsituasjoner er Mobildekningen ofte altfor dårlig. Kristiansanderen Svein-Olaf Olsen lanserer nå en ide som han mener kan løse dette problemet.