Vestlandsrevyen 22.55 - onsdag 20. november 2019

Neste