Her blir den polske konsulen kastet ut av barnevernskontoret i Hamar