"Fra Strandsted til jernverksby." Ved Leif Jensson. Sendt kvelden 10. oktober 1946, samme dag som stortinget vedtok å legge jernverket til Mo i Rana (!). Med sentrale personer og kulturinnslag.
OBS: LIGGER UTE I NRK NORDLAND FYLKESLEKSIKON!

HØR: Fra Strandsted til Jernverksby. V/Leif Jensson, sendt dagen for vedtaket 1946.

"Fra Strandsted til jernverksby." Ved Leif Jensson. Sendt kvelden 10. oktober 1946, samme dag som stortinget vedtok å legge jernverket til Mo i Rana (!). Med sentrale personer og kulturinnslag. OBS: LIGGER UTE I NRK NORDLAND FYLKESLEKSIKON!