Berre eit fåtal av kommunane i Sogn og Fjordane har full oversikt over radon i kommunale bygg. Frå 2014 må kommunane ha gjort målingar i alle bygningar dei eig.

Alle kommunale hus skal ha målt radon konsentrasjon.

Berre eit fåtal av kommunane i Sogn og Fjordane har full oversikt over radon i kommunale bygg. Frå 2014 må kommunane ha gjort målingar i alle bygningar dei eig.

Publisert