Utfordringer med kvikkleire, gjør at Strindheimtunnelen blir Nord-Europas dyreste tunnel.

Nord-Europas dyreste tunnel

Utfordringer med kvikkleire, gjør at Strindheimtunnelen blir Nord-Europas dyreste tunnel.

Publisert