Valgresultat 2021 Sosialistisk Venstreparti

Leder
Oppslutning
Endring
Mandater
 

Oppslutning over tid

Grafen viser Sosialistisk Venstrepartis oppslutning på landsbasis fra de siste stortingsvalgene.
År Oppslutning

Hvor bor velgerne?

Kartet viser hvordan Sosialistisk Venstreparti har gjort det i de ulike kommunene. Kommunene der de har gjort det best, har sterkest farge. Fargen er lysere der de har gjort et dårligere valg.

Oppslutning

Sted Oppslutning Endring fra 2017
0
0,0%
0,0
1
0,0%
0,0
2
0,0%
0,0
3
0,0%
0,0
4
0,0%
0,0
5
0,0%
0,0
Tabell som viser partioppslutningen til Sosialistisk Venstreparti i alle kommune i Norge med endring opp i mot forrige stortingsvalg

Stortingsrepresentanter

Sosialistisk Venstreparti har av 169 representanter

  • Ukjent

  • Ukjent

  • Ukjent

  • Ukjent

  • Ukjent

  • Ukjent

Noen kandidater står på liste i flere valgdistrikter. Hvis partiet får nok stemmer til at en kandidat kommer inn på Stortinget i flere distrikter, skal kandidaten selv velge hvilket distrikt vedkommende skal representere.

Sjekk partiene

Hele landet