Valgresultat 2021 Kristelig Folkeparti

Leder
Oppslutning
Endring
Mandater
 

Oppslutning over tid

Grafen viser Kristelig Folkepartis oppslutning på landsbasis fra de siste stortingsvalgene.
År Oppslutning

Hvor bor velgerne?

Kartet viser hvordan Kristelig Folkeparti har gjort det i de ulike kommunene. Kommunene der de har gjort det best, har sterkest farge. Fargen er lysere der de har gjort et dårligere valg.

Oppslutning

Sted Oppslutning Endring fra 2017
0
0,0%
0,0
1
0,0%
0,0
2
0,0%
0,0
3
0,0%
0,0
4
0,0%
0,0
5
0,0%
0,0
Tabell som viser partioppslutningen til Kristelig Folkeparti i alle kommune i Norge med endring opp i mot forrige stortingsvalg

Stortingsrepresentanter

Kristelig Folkeparti har av 169 representanter

  • Ukjent

  • Ukjent

  • Ukjent

  • Ukjent

  • Ukjent

  • Ukjent

Noen kandidater står på liste i flere valgdistrikter. Hvis partiet får nok stemmer til at en kandidat kommer inn på Stortinget i flere distrikter, skal kandidaten selv velge hvilket distrikt vedkommende skal representere.

Sjekk partiene

Hele landet