skilleStemmer fra arkivetskilleLitteraturquizskille_slutt
litteratur_lesekunst_teorier_3_1_banner
Her er du: NRK.no > Nyheter > Kultur > Lesekunst > Teorier Sist oppdatert 13:28
Ansvarlig for sidene:
Tom Egil Hverven

 
Formalisme

15. Propp og eventyret

– Vladimir Propp var en annen russisk forsker som påvirket strukturalismen?

– Ja. Vladimir Propp (1895–1970) var en etnograf som tok for seg en mengde eventyr av samme type, sier Jostein Børtnes.

Publisert 16.04.2002 14:45. Oppdatert 16.04.2002 14:50.
- Propp analyserte dem med henblikk på handlingsgang og persongalleri. Han fant ut at på et abstrakt nivå kunne disse eventyrene reduseres til langt enklere og færre mønstre enn eventyrforskerne tidligere hadde operert med.

Han studerte karakterenes funksjoner innenfor et handlingsmønster, og kom frem til et begrenset antall matriser som eventyrene var variasjoner over.

Modellen stivnet til en kjøttkvern

I 1970-årene i Paris fikk man, blant annet med Greimas aktant-modell, en ytterligere skjematisering av Propps modeller.

Skjematiseringene og abstraksjonene av narrative handlingsmønstre og persongallerier som strukturalismen gjennomfører, førte til slutt til at analysen ble uinteressant. Alle fortellinger ble like når man, som jeg pleide å si i 70-årene, kjørte dem gjennom Greimas’ kjøttkvern.

FORMALISMEN 
Formalismen: Litteratur ble vitenskap
1. Fra Moskva via Praha og Oslo til USA
2. Et nytt perspektiv: vitenskapen om litteratur
3. Hjelp fra lingvistikken: Saussure
4. Sjklovskij: kunsten som grep
5. Underliggjøring: å se tingene på nytt
6. Poesi og prosa – to forskjellige språk?
7. Roman Jakobson og ”litteraritet”
8. Seks funksjoner i språkbruk
9. Et dødsstøt mot forfatteren
10. Nærmer seg strukturalisme
11. Sjangrenes indre utvikling
12. Retorikkens tilbakekomst
13. Ved siden av formalismen: Mikhail Bakhtin
14. Bakhtin og ordenes flertydighet
15. Propp og eventyret
16. Åpenhet og dialog i lesningen

 
Forfattere
Verker
Teorier
Copyright NRK © 2009  -  Telefon: 815 65 900  -  E-post: info@nrk.no