skilleStemmer fra arkivetskilleLitteraturquizskille_slutt
litteratur_lesekunst_teorier_3_1_banner
Her er du: NRK.no > Nyheter > Kultur > Lesekunst > Teorier Sist oppdatert 13:28
Ansvarlig for sidene:
Tom Egil Hverven

 
Formalisme

1. Fra Moskva via Praha og Oslo til USA

– Hva betyr ordet formalisme?

– I litteraturvitenskapen brukes termen om tilnærminger som fokuserer spesielt på tekstenes formelle aspekter, slik mange litteraturforskere gjorde på begynnelsen av 1900-tallet, sier Jostein Børtnes.

Publisert 16.04.2002 12:46.
- I Tyskland hadde man for eksempel den såkalte ”morfologiske skolen”. Og så hadde man en retning i Russland som senere er blitt kalt den ”russiske formalismen”.

Den betegnet seg selv også noen ganger som en ”morfologisk skole”. Morfe betyr også ”form”, så det er bare et annet navn for formalisme.

Ikke formalistisk!

Men ordet formalisme kan ha litt negative asossiasjoner. I dagligspråket sier man for eksempel om enkelte mennesker at de er ”formalistiske”, dvs. at de er altfor opptatt av tomme, formelle elementer på bekostning av de reelle saksforholdene.

Det er ikke det vi mener når vi snakker om russisk formalisme som en retning innen litteraturvitenskapen. Der er man opptatt av de formelle elementene som konstituerer en dikterisk tekst.

Egentlig to skoler

– Den russiske formalismen er en konkret historisk skoleretning?

– Ja, men det er egentlig to skoler, som i ettertid omtales samlet som den russiske formalismen. Den første av disse kretsene vokste frem i St. Petersburg, mens den andre utviklet seg i Moskva.

I St. Petersburg kalte de seg Opojaz, som betyr ”Foreningen for studiet av poetisk språk”. Ledende innenfor denne skolen var folk som Viktor Sjklovskij, Boris Eichenbaum, Boris Tomasjevskij og Jurij Tynjanov.

Kneblet av Stalin

Gruppen i Moskva kalte seg ”Lingvistkretsen i Moskva”. Herfra kjenner vi først og fremst Roman Jakobson. Den russiske formalismen hadde sitt høydepunkt i årene fram mot første verdenskrig, da Viktor Sjklovskij holdt sine banebrytende foredrag, og frem til Stalins maktovertakelse etter Lenins død i 1924.

Under stalinismen ble formalismen som skole kneblet og undertrykt. I 1921 forlot Roman Jakobson Sovjetunionen og flyttet til Tsjekkoslovakia. Her ble formalismen videreutviklet til den såkalte pragstrukturalismen, der Jakobson og tsjekkeren Jan Mukarovsky var de ledende skikkelsene. Gjennom utviklingen inn i strukturalismen fikk formalismen også stor betydning for litteraturvitenskapen i Vesten.

Jakobson i Norge

Jakobson måtte etter hvert som 2. verdenskrig nærmet seg flykte fra Tsjekkoslovakia, først til Danmark, så til Norge, hvor han oppholdt seg vinteren 1939-1940.

I 1947 ble han faktisk også tilbudt en stilling som universitetslektor i russisk i Oslo. Men da han like etter fikk tilbud om en stilling i USA, tok han aldri imot. Han valgte å bli i USA resten av sitt liv.

Jakobson har øvet en enorm innflytelse på hele den moderne litteraturvitenskapen, fra 20-tallets formalisme til 60-tallets strukturalisme og semiotikk.

FORMALISMEN 
Formalismen: Litteratur ble vitenskap
1. Fra Moskva via Praha og Oslo til USA
2. Et nytt perspektiv: vitenskapen om litteratur
3. Hjelp fra lingvistikken: Saussure
4. Sjklovskij: kunsten som grep
5. Underliggjøring: å se tingene på nytt
6. Poesi og prosa – to forskjellige språk?
7. Roman Jakobson og ”litteraritet”
8. Seks funksjoner i språkbruk
9. Et dødsstøt mot forfatteren
10. Nærmer seg strukturalisme
11. Sjangrenes indre utvikling
12. Retorikkens tilbakekomst
13. Ved siden av formalismen: Mikhail Bakhtin
14. Bakhtin og ordenes flertydighet
15. Propp og eventyret
16. Åpenhet og dialog i lesningen

 
Forfattere
Verker
Teorier
Copyright NRK © 2009  -  Telefon: 815 65 900  -  E-post: info@nrk.no