skilleStemmer fra arkivetskilleLitteraturquizskille_slutt
litteratur_lesekunst_teorier_3_1_banner
Her er du: NRK.no > Nyheter > Kultur > Lesekunst > Teorier Sist oppdatert 13:28
Ansvarlig for sidene:
Tom Egil Hverven

 
Formalisme

14. Bakhtin og ordenes flertydighet

– Når begrepet om polyfoni har blitt adoptert i Vesten har det vært anvendt som en karakteristikk av svært mye moderne romanskrivning. Blir det brukt for vidt?

Publisert 16.04.2002 14:37. Oppdatert 16.04.2002 14:50.
SE OGSÅ:
– Ja, det tror jeg, sier Jostein Børtnes.

- Bakhtin prøver å se en linje i europeisk romandiktning som fører frem til den polyfone romanen. I denne linjen ser han Dostojevskij som det foreløpige høydepunkt – i motsetning til den linjen som Tolstoj representerer.

Polyfoni - en arbeidsmetafor

Det ligger mange verdifulle innsikter i Bakhtins tenkning om den polyfone romanen, men jeg tror man skal være forsiktig med å generalisere for mye. Hos Bakhtin er polyfoni en arbeidsmetafor, en metafor han har overtatt fra musikken.

Bakhtin er opptatt av språkets iboende flertydighet, dette at ordene har en historie som gjør at de er flertydige. Når vi bruker språket, så bruker vi det egentlig alle på forskjellige måter. Jeg kan aldri være helt sikker på om vi mener akkurat det samme.

Ordene har en iboende heterogenitet eller forskjellighet. Vi gjenfinner noe av den samme tanken hos Derrida, i hans begrep om la différance.

Ikke-identitet

Dette med ikke-identitet er et viktig aspekt ved Bakhtins teorier. Jeg synes det stadig blir tydeligere at Bakhtin tilhører en retning innenfor modernismen som ble undertrykt av den seirende totalitære modernismen, men som dukket opp igjen i 90-årene som postmodernisme.

Der er det veldig mange interessante sammenhenger som ikke helt er utforsket. En tenker som Lyotard vil for eksempel koble 1990-årenes postmodernisme sammen med moderniteten.

Den dialogiske tenkemåten

Det som vi i dag kaller den dialogiske tenkemåten, ligger i kim allerede på begynnelsen av 1900-tallet, i tysk tenkning og hos Bakhtin.

Denne tenkemåten fikk en ny oppblomstring i 1990-årene etter at de store totalitære ideologiene var falt sammen, og man gjenoppdaget verdien av noe som i Vesten også var blitt fortrengt fordi det var tysk. Så kom det inn bakveien med Bakhtin.

Jeg tenker her på ny-kantiansk filosofi, representert ved Hermann Cohen og Ernst Cassirer, og på ”dialogikere” som Buber og Rosenzweig. Det er den tradisjon danske K.E. Løgstrup og norske Hans Skjervheim har holdt levende.

I Vesten tok det tid før disse sammenhengene ble synlige, fordi Bakhtins tanker i begynnelsen ble formidlet innenfor en marxistisk og freudiansk litteraturvitenskap.

Dialogisitetens betydning for Bakhtin ble f. eks. undertrykt av Julia Kristeva i hennes introduksjon til den franske oversettelsen av Dostojevskij-boken, hvor hun i stedet for levende dialog innfører et abstrakt begrep om ”intertekstualitet”.

FORMALISMEN 
Formalismen: Litteratur ble vitenskap
1. Fra Moskva via Praha og Oslo til USA
2. Et nytt perspektiv: vitenskapen om litteratur
3. Hjelp fra lingvistikken: Saussure
4. Sjklovskij: kunsten som grep
5. Underliggjøring: å se tingene på nytt
6. Poesi og prosa – to forskjellige språk?
7. Roman Jakobson og ”litteraritet”
8. Seks funksjoner i språkbruk
9. Et dødsstøt mot forfatteren
10. Nærmer seg strukturalisme
11. Sjangrenes indre utvikling
12. Retorikkens tilbakekomst
13. Ved siden av formalismen: Mikhail Bakhtin
14. Bakhtin og ordenes flertydighet
15. Propp og eventyret
16. Åpenhet og dialog i lesningen

 
Forfattere
Verker
Teorier
Copyright NRK © 2009  -  Telefon: 815 65 900  -  E-post: info@nrk.no