skilleStemmer fra arkivetskilleLitteraturquizskille_slutt
litteratur_lesekunst_teorier_3_1_banner
Her er du: NRK.no > Nyheter > Kultur > Lesekunst > Teorier Sist oppdatert 13:28
Ansvarlig for sidene:
Tom Egil Hverven

 
Formalisme

9. Et dødsstøt mot forfatteren

– Hva slags syn hadde formalistene på tekst?

– De russiske formalistene baserte seg, i likhet med de amerikanske nykritikerne, på en tanke om det selvstendige eller autonome verket, sier Jostein Børtnes.

Publisert 16.04.2002 14:03.
For begge skolene gjelder det at de var ekstremt litterært skolerte. De hadde en litterær dannelse som gjorde at de uten å tenke over det behersket hele den klassiske europeiske litterære tradisjonen. Kunnskap om den historiske tradisjonen var en selvfølge.

Droppet kontekst og historie

Men når det kom til selve studiet av litteraturen, så de på den enkelte tekst som en forskningsgjenstand som lot seg isolerere og undersøke ved hjelp av en rent formal tilnærmingsmåte, uten å ta hensyn til kontekst og historie.

Formalistene var dermed i sin oppfatning av teksten positivister. De problematiserte i liten grad teksten som fenomen.

Formalistene hevdet at teksten i det øyeblikket diktverket var fullført, hadde forløst seg fra opphavsmannen, og at man dermed kunne se på den som en autonom, selvstendig, gjenstand. Deres teorier var en reaksjon mot den biografiske skolen. Formalistene hevdet at forfatteren var uinteressant for studiet av verkene.

Nisser med på lasset

– Så dette er det første skrittet mot det som siden er blitt kalt ”forfatterens død”?

– Ja, på en måte. Men fordi de var så litterært skolerte hadde formalistene problemer med å la være å bringe med seg all den kunnskapen de hadde. I analyser, korrespondanser og personlige opptegnelser kan man se hvordan de hele tiden leser en forfatters verk som uttrykk for forfatterens livshistorie.

Roman Jakobson skrev for eksempel en berømt nekrolog etter at Majakovskij hadde begått selvmord, hvor han hele tiden siterer fra Majakovskijs diktning for å demonstrere hans skjebne.

I analyser av Pasternaks lyrikk, var man også hele tiden veldig opptatt av å identifisere hvilke deler av Moskva et dikt handlet om, hvilke personer som var modeller osv. Så de overholdt ikke i praksis det som de i teorien hevdet. Heldigvis, får man vel si.

FORMALISMEN 
Formalismen: Litteratur ble vitenskap
1. Fra Moskva via Praha og Oslo til USA
2. Et nytt perspektiv: vitenskapen om litteratur
3. Hjelp fra lingvistikken: Saussure
4. Sjklovskij: kunsten som grep
5. Underliggjøring: å se tingene på nytt
6. Poesi og prosa – to forskjellige språk?
7. Roman Jakobson og ”litteraritet”
8. Seks funksjoner i språkbruk
9. Et dødsstøt mot forfatteren
10. Nærmer seg strukturalisme
11. Sjangrenes indre utvikling
12. Retorikkens tilbakekomst
13. Ved siden av formalismen: Mikhail Bakhtin
14. Bakhtin og ordenes flertydighet
15. Propp og eventyret
16. Åpenhet og dialog i lesningen

 
Forfattere
Verker
Teorier
Copyright NRK © 2009  -  Telefon: 815 65 900  -  E-post: info@nrk.no