skilleStemmer fra arkivetskilleLitteraturquizskille_slutt
litteratur_lesekunst_teorier_3_1_banner
Her er du: NRK.no > Nyheter > Kultur > Lesekunst > Teorier Sist oppdatert 13:28
Ansvarlig for sidene:
Tom Egil Hverven

 
Formalisme

10. Nærmer seg strukturalisme

– Kan man likevel si at formalistenes begrep om verket isolerer både forfatteren og leseren fra teksten?

– Ja, på en måte. Den leseren de var opptatt av var den profesjonelle leseren som kunne registrere og katalogisere kunstgrepene, sier Jostein Børtnes.

Publisert 16.04.2002 14:07.
- Det ser man i Sjklovskijs viktige arbeide "Prosaens teori" (1925). Der finnes for eksempel analyser av Cervantes’ Don Quijote, der hovedpersonen omtales som et slags grep for å knytte handlingsmomentene sammen. Formalistene var overhodet ikke interessert i fiksjon, det er et annet kjennetegn ved dem.

Brudd med positivisme

– Don Quijotes karakter var ikke interessant i seg selv?

– Nei, han ble redusert til en funksjon i teksten. Bruddet med positivismen ble tatt i strukturalismen, særlig i den tsjekkiske, f.eks. med Mukarovsky. Man aksepterte ikke lenger at diktningen bare var en gjenstand konstruert av språklige elementer.

Teksten blir etter hvert heller sett på som en slags meningsproduserende struktur som først får mening når den oppleves av en leser.

Over i strukturalisme

I 1928 offentliggjorde Roman Jakobson sammen med Jurij Tynjanov noen teser om litteraturstudiet. I dag pleier man å si at dette er det punktet hvor formalistene tar skrittet over i strukturalismen.

Jakobson og Tynjanov ville bort fra en formalistisk litteraturforskning som bare bestod av en enkel registrering og ordning av kunstgrepene i en tekst. De var opptatt av diktverkets større struktur, mønstrene, relasjonene mellom kunstgrepene. Og de var opptatt av de estetiske eller dikteriske lovmessighetene som er med på å frembringe et diktverk.

Lovmessigheter

Man kan her gjenkjenne Saussures skille mellom språksystemet (langue) og den individuelle ytring (parole), som av Jakobson og andre strukturalister overføres på litteraturen.

Strukturalistene går ut fra at litteraturen også har en langue, eller et system, forut for de enkelte verkene, og at verkene frembringes ved hjelp av disse lovmessighetene.

Utviklingen mot en større interesse for lovmessighet og litteraturen som system henger også sammen med den skisserte utviklingen av en funksjonell språkteori.

FORMALISMEN 
Formalismen: Litteratur ble vitenskap
1. Fra Moskva via Praha og Oslo til USA
2. Et nytt perspektiv: vitenskapen om litteratur
3. Hjelp fra lingvistikken: Saussure
4. Sjklovskij: kunsten som grep
5. Underliggjøring: å se tingene på nytt
6. Poesi og prosa – to forskjellige språk?
7. Roman Jakobson og ”litteraritet”
8. Seks funksjoner i språkbruk
9. Et dødsstøt mot forfatteren
10. Nærmer seg strukturalisme
11. Sjangrenes indre utvikling
12. Retorikkens tilbakekomst
13. Ved siden av formalismen: Mikhail Bakhtin
14. Bakhtin og ordenes flertydighet
15. Propp og eventyret
16. Åpenhet og dialog i lesningen

 
Forfattere
Verker
Teorier
Copyright NRK © 2009  -  Telefon: 815 65 900  -  E-post: info@nrk.no