skilleStemmer fra arkivetskilleLitteraturquizskille_slutt
litteratur_lesekunst_teorier_3_1_banner
Her er du: NRK.no > Nyheter > Kultur > Lesekunst > Teorier Sist oppdatert 13:28
Ansvarlig for sidene:
Tom Egil Hverven

 
Formalisme

12. Retorikkens tilbakekomst

– Hvilke av formalistenes innsikter har blitt stående i litteraturvitenskapen?

– Det viktigste positive med formalistenes innsats er at de brakte inn igjen en retorisk tilnærming, samtidig som de moderniserte den tradisjonelle og også ganske stivnede skoleretorikken, mener Jostein Børtnes.

Publisert 16.04.2002 14:25.
- De lyktes med å gjøre retorikken aktuell, blant annet ved å bruke nye begreper og ved å anvende den på moderne tekster.

Formalistene skjulte egentlig sin retoriske bakgrunn ved de nye og fremmedgjørende navnene de brukte, ved hjelp av sine egne kunstgrep – for å si det med Sjklovskijs ord.

En funksjonell språkteori

Det andre viktige bidraget er utviklingen, gjennom strukturalismen, av en funksjonell språkteori, slik denne kommer til utrykk for eksempel hos Roman Jakobson.

Den tredje viktige innsikten er oppfatningen av den metaforiske og den metonymiske polen i språket som fundamentalt for all tenkning, ikke bare for poesi.

På den ene siden har vi metaforen, som er basert på likhet og forskjell, på den andre metonymien, som er basert på nærhet og avstand. Roman Jakobson betegner disse to måtene å bruke språket på som ytterpolene i et bipolært system.

Inspirerte dekonstruksjonen

Den retoriske læren om troper som på denne måten ble fornyet av Jakobson har blitt videreutviklet innenfor det som i dag ofte kalles for den spekulative strukturalismen.

Med det menes kanskje først og fremst Jacques Derrida, og hans videreutvikling i en veldig spesiell retning av Saussure og Jakobson. Da er vi over i poststrukturalismen og dekonstruksjonen, som viderefører den retoriske tenkningen i moderne litteraturteori.

Formalistenes reaktualisering av retorikken har blitt stående som et viktig bidrag, som fra dagens perspektiv fremstår som stadig mer vesentlig. Moderne retorikk er noe av det mest interessante som bedrives innenfor litteraturforskningen i dag.

FORMALISMEN 
Formalismen: Litteratur ble vitenskap
1. Fra Moskva via Praha og Oslo til USA
2. Et nytt perspektiv: vitenskapen om litteratur
3. Hjelp fra lingvistikken: Saussure
4. Sjklovskij: kunsten som grep
5. Underliggjøring: å se tingene på nytt
6. Poesi og prosa – to forskjellige språk?
7. Roman Jakobson og ”litteraritet”
8. Seks funksjoner i språkbruk
9. Et dødsstøt mot forfatteren
10. Nærmer seg strukturalisme
11. Sjangrenes indre utvikling
12. Retorikkens tilbakekomst
13. Ved siden av formalismen: Mikhail Bakhtin
14. Bakhtin og ordenes flertydighet
15. Propp og eventyret
16. Åpenhet og dialog i lesningen

 
Forfattere
Verker
Teorier
Copyright NRK © 2009  -  Telefon: 815 65 900  -  E-post: info@nrk.no