19.12.2014
Kongerekka del 27:

Håkon 6 Magnusson (den yngre)

Magnus 7 Eriksson var konge både i Sverige og Norge, men delte etter hvert makten med sine to sønner; Håkon i Norge og Erik i Sverige. Allerede som 3-åring hadde Håkon blitt utpekt til norsk konge som myndig, men i realiteten delte han landet med faren, også etter at han overtok tronen i Norge og ble kong Håkon 6 Magnusson i 1355.

Håkon arvet et utarmed rike. Svartedauen hadde hjemsøkt landet, og bygdene var lagt øde og statens inntekter sank drastisk.

Militære endringer

Militærsystemet gikk over fra det rimelige selvdrevne leidangsystemet med bøner, til stormennene og deres huskarer og ryttere.

Håkon 6 Magnusson (den yngre), 1340-1380. 
Konge i Norge 1343-1380, i Sverige 1362-1364. 
Trolig født i Sverige.
Sønn av kong Magnus Eriksson og dronning Blanca av Namur.Håkon 6 Magnusson (den yngre), 1340-1380. Konge i Norge 1343-1380, i Sverige 1362-1364. Trolig født i Sverige. Sønn av kong Magnus Eriksson og dronning Blanca av Namur.

- Mens Håkon 5 hadde forsøkt å skape en stat bygd på et embedsmanssystem, var det lendene og de store herrer som overtok under Håkon 6, forteller professor i historie ved NTNU i Trondheim, Steinar Imsen.

Det nye militærsystemet kostet penger, og kong Håkon 6 pantsatte og lånte, og gjorde seg avhengig av norske stormenn og tyske kjøpmenn.

- Gjeldspragmatikken bidrog i andre halvdel av 1300-tallet til å svekke den politiske makt i betydelig grad, og førte til strid mellom Håkon og stormennene fordi han forsøkte kompansere ved å legge nye byrder på folk i landet, forteller Imsen.

Håkon Magnusson var konge i Norge i 25 år, og to av disse årene, fra 1362 til 1364, var han også konge i Sverige. Men svenskene ville ikke ha ham, og valgte Albrecht d.y. av Mecklenburg til konge.

Allianse med Danmark

I 1363 giftet Håkon 6 seg til en ny retning i norsk utenrikspolitikk.

- Han giftet seg med Margrete Valdemarsdatter. Det er et uttrykk for at faren Magnus søkte allianse med den danske kongen Valdemar Atterdag, forteller Steinar Imsen.

I 1370 fikk Margrete og Håkon sønnen Olav.

Kong Håkon 6 hadde ikke bare arvet skral økonomi, men også konfliktene i Sverige.

- Fra 1365 og fremover var hovedprosjektet å gjenvinne Sverige. Den politikken førtes med stor kraft frem til begynnelsen av 1370-tallet. En stor norsk hærskare var nær ved å erobre Stockholm.

I Stockholm satt Magnus Eriksson i fengsel, og i stedet for erobring, endte angrepet med at Håkon fikk kjøpt faren fri mot et gedigen løsesum på 1200 sølvmark. Det var mer enn de norske statsinntektene var et vanlig år før svartedauen.

Ambisjonen om å gjenvinne Sverige ble allikevel ikke lagt til side, og de norske stormennene var lojale og støttet kong Håkon i prosjektet.

- Fra norsk side kunne en ikke se noen motvilje mot en svensk norsk union, forteller Steinar Imsen.

Hansaforbundet

I kong Håkons tid ble det mektige Hansaforbundet stiftet, og fikk sterk innvirkning på norsk politikk. Blant annet fikk de god betaling i privilegier for ikke å blande seg inn i det viktige danske kongevalget i 1376.

Mot dansk-norsk union

I 1375 døde kong Valdemar, og det utløste ny strid mellom familiedynastiene i Norge og Sverige. Valdemar etterlot seg to døtre, som begge meldte seg med hver sin tronfølger; en Mecklenburg fra Sverige, og Margrete med sin Olav fra Norge.

Etter politisk knalldebut fra Margrete i København, falt valget på Olav.

- Nå lå det an til kamp mellom det svenske og norske dynastiet om hvem som skulle kontrollere norden.

Da kong Håkon 6 Magnusson døde i 1380, lå en dansk-norsk union i kortene.

Innslaget ble laget av Ragnhild Sleire-Øyen, og sendt i Norgesglasset 20.07.05.

Se også: Norges kongerekke.

Norgesglasset NRK P1

Lyd og video

Lenker