skilleBedre puls knappskillePuls spør ekspertene skillePuls TV på nettskille_slutt
Puls legen 3_1
Her er du: NRK.no > Programmer > TV > Puls > Spør legen Sist oppdatert 12:52
 
 
 

Inkluderende arbeidsliv

Inkluderende Arbeidsliv -bedrift, hva innebærer det? PULS-legen, Ørn Terje Foss, svarer.

Publisert 22.01.2002 09:36.

Bedriften får fordeler

Det er vanskelig å svare helt kort på dette, men alle kan få utfyllende informasjon gjennom NHO, LO og trygdeetaten. De viktigste momentene ved avtalen om Inkluderende Arbeidsliv (forkortet IA), er at de bedrifter som undertegner en avtale med trygdeetaten om å bli IA-bedrift får følgende fordeler:

- anledning til å igangsette aktiv sykmelding når arbeidstaker og arbeidsgiver er enige om det, uten forhåndsgodkjenning fra trygdekontoret
- fast kontaktperson i trygdeetaten som gir veiledning i ulike støttetiltak
- redusert arbeidsgiveravgift for arbeidstakere over 62 år og vesentlig økte lønnstilskudd til bedrifter som rekrutterer eller beholder arbeidstakere med redusert funksjonsevne
- den bedriftshelsetjenesten bedriften er tilknyttet får refusjon for arbeid med tilbakeføring av langtidssykmeldte/uføretrygdede til arbeid slik at det ikke behøver å koste bedriften noe særlig å benytte denne tjenesten aktivt.

Forpliktelser

For å få lov til å bli en IA-bedrift, må bedriften også forplikte seg til å:

- innføre en utvidet ordning med egenmeldinger til inntil 8 dager pr. sykefraværstilfelle og inntil 24 dager i løpet av siste 12 måneder
- ha skriftlige rutiner for registrering av fravær og oppfølging av sykmeldte
- ta initiativ til dialog med den enkelte sykmeldte med tanke på eventuelle tilrettelegginger for å få den ansatte raskere tilbake i arbeid.

Redusere lengre sykefravær

Utvidet egenmeldingsordning har mange bedrifter forsøkt allerede, og som regel med godt resultat, da det ikke er korttidsfraværet som utgjør noe stort problem i forhold til de økende sykefraværstallene. Det er imidlertid tiltak som kan hindre at de som er i ferd med å starte et lengre sykefravær mister kontakten med det sosiale nettverket med kolleger og arbeidsmiljø, som er de viktigste.

Aktiv sykmelding kan alle søke om og få godkjent av trygdekontoret, men bare IA-bedriftene kan sette igang direkte uten en forhåndsgodkjenning. Hvis ikke de forskjellige tiltakene som lanseres med dette gir en reduksjon i sykefraværet på 20% de kommende 4 år, er ikke avtalen bindende for partene lenger, og det antas at det i så fall vil kunne bli et ganske hardt press for å endre dagens satser for sykepengeutbetalinger fra trygden og eventuelt arbeidsgiver.

Siste saker:
Flere saker: ALT OM SPØR LEGEN - A
Siste saker:
Flere saker: ALT OM SPØR LEGEN - S

 
SENDETIDER FOR PULS
NRK1 mandager kl. 19:30
NRK2 torsdager kl. 19:00 (reprise)
NRK1 lørdager dagtid (se programoversikten)
10 SISTE PULS
 
Copyright NRK © 2008  -  Telefon: 815 65 900  -  E-post: info@nrk.no