skilleBedre puls knappskillePuls spør ekspertene skillePuls TV på nettskille_slutt
Puls legen 3_1
Her er du: NRK.no > Programmer > TV > Puls > Spør legen Sist oppdatert 12:52
 
 
 

Inkluderende arbeidsliv

Intensjonsavtalen mellom partene i arbeidslivet vil gjøre det lettere for bedrifter å beholde eller rekruttere utsatte arbeidstakere. Blant annet har det blitt enklere å bruke aktiv sykemelding.

Publisert 16.09.2002 11:33.

Inkluderende arbeidsliv (IA)

Flere bedrifter tester nå det nye systemet for aktiv sykemelding. De trenger nå ikke gå veien om trygdekontoret for å bruke dette virkemiddelet. I stedet gjør bedriftshelsetjenesten en funksjonsvurdering av sykemeldte og arbeidstakere som står i fare for å bli sykemeldt.

Arbeidsplassene får et tilskudd på 250 kroner per dag for å tilrettelegge arbeidsplass og oppgaver for ansatte som er i aktiv sykemelding. LO og NHO anbefaler bedrifter å bli IA-bedrifter.

Hva er aktiv sykemelding?

Når man går i aktiv sykemelding, beholder man sykepengene. Med hensyn til økonomi, fungerer ordningen som om man ikke var på jobb i det hele tatt. Arbeidsgiver har dermed midler til å erstatte den sykemeldte.

Man skal altså ikke gjøre jobben sin som vanlig. Oppgavene må tilrettelegges og tilpasses situasjonen til den som er sykemeldt.

Fra juli i år

De fleste endringer i forbindelse med arbeid og sykdom trådte i kraft 1. juli i år. I tillegg til lavere terskel for aktiv sykemelding er refusjon til bedriftene ved sykdom hos gravide endret. Bedriftene får også nedsatt arbeidsgiveravgift for eldre arbeidstakere.

Det er opprettet Arbeidslivssentre i hvert fylke, hvor man kan henvende seg for mer informasjon.


LENKER
Siste saker:
Flere saker: ALT OM SPØR LEGEN - A

 
SENDETIDER FOR PULS
NRK1 mandager kl. 19:30
NRK2 torsdager kl. 19:00 (reprise)
NRK1 lørdager dagtid (se programoversikten)
10 SISTE PULS
 
Copyright NRK © 2008  -  Telefon: 815 65 900  -  E-post: info@nrk.no