21.12.2014

Dette er en arkivert nettside

Disse nettsidene blir ikke oppdatert. NRK Gull gikk over til å bli NRK P1+ 2. oktober 2013.

  Norske motstandsmenn

  Gregers Gram

  Byste av Gregers Gram utenfor Njårdhallen i Oslo (Foto: Holm, Morten/Scanpix)

  Gregers Gram sa tidlig at han ville lage bomber og sprengstoff.
  Hør overlege Arild Harboe fortelle om sin venn sabotøren Gregers Gram, som samarbeidet med Max Manus.

  Overlege Arild Harboe ble intervjuet i forbindelse med Torbjørn Brynildsens arbeid for å sette sammen radioserien "Krigen i Østfold" i 1987.

  Russesjef i 1937

  Harboe forteller hvordan han lærte å kjenne Gregers Gram, som
  samarbeidet med Max Manus. Gram var russeformann i Oslo i 1937 men strøk til artium og ble sendt til Fredrikstad for å ta eksamen.

  Gregers Gram var sønn av byfogde Harald Gram i Oslo og oppkalt etter sin farfar amtmann Gregers Gram. Han ble angitt og skutt på en kafé i Oslo i 1944.

  LYD: Overlege Arild Harboe forteller om Gregers Gram, som arbeidet med Max Manus. Opptaket er fra 1987, Torbjørn Brynildsen intervjuer

  LES: Bli kjent med flere profilerte veteraner i den norske motstandskampen, sabotasjeaksjoner og krigshistorie fra okkupasjonsårene 1940-45

  Gregers Gram

  Gram, Gregers Winther Wulfsberg, 1917-44, født i Oslo (Vestre Aker)

  Norsk motstandsmann, sønn av Harald Gram. Deltok i felttoget mot tyskerne i Norge 1940, arbeidet senere illegalt, måtte våren 1941 rømme til Sverige. Kom til Storbritannia samme år og ble etter spesialutdannelse fenrik i kompani Linge.

  Gram var en av okkupasjonstidens dristigste sabotører, var bl.a. med på senking av tyske skip på Oslo havn sammen med Max Manus.

  Falt i kamp med Gestapo på Plasskaféen i Oslo 13. november 1944. En byste av Gram ble avduket ved Njårdhallen i Oslo 1994, utført av Nina Sundbye.

  (Store norske leksikon)