Stein Reinertsen - Biskop og Agder og Telemark, Stein Reinertsen, vil ikke at kirken skal kunne vie homofile. - Foto: Eirik Damsgaard / NRK

Biskop og Agder og Telemark, Stein Reinertsen, vil ikke at kirken skal kunne vie homofile.

Foto: Eirik Damsgaard / NRK

Agder-biskop sa nei til å vie homofile

Åtte av landets tolv biskoper ønsker at Kirken skal kunne vie homofile, ifølge en kunngjøring fra Bispemøtet. Agder-biskop Stein Reinertsen er en av biskopene som sier nei.

– Det er tre kriterier som konstituerer ekteskapet. Det ene er at det er et gjensidig løfte mellom to. Det andre er at det er offentlig, og det tredje er at det er mellom mann og kvinne, sier Reinertsen til NRK.

– Derfor kan vi ikke snakke om et ekteskap mellom to av samme kjønn om vi skal snakke utifra en kristen tenking slik jeg ser det, sier han.

Fire biskoper imot

– I et forsøk på å finne en løsning som kan samle alle, anbefaler de åtte imidlertid at Kirken samler seg om en forbønnsliturgi for homofile som er viet borgerlig, heter det i en pressemelding fra Bispemøtet.

Mindretallet på fire ønsker heller ikke å slutte seg til dette. Dette er Oslo-biskop Ole Christian Kvarme, Møre-biskop Ingeborg Midttømme, Bjørgvin-biskop Halvor Nordhaug og Agder-biskop Stein Reinertsen.

– Når vi ber for noen er det samtidig en aksept for det som har skjedd. Det vil være underlig å på den ene siden si at de ikke kan vies, og deretter gå bort og be og akseptere det som har skjedd, sier Reinertsen.

– Har du med deg prestene på Sørlandet på denne avgjørelsen?

– Det vet jeg ikke. Det er helt sikkert mange meninger i Agder og Telemark. Men jeg tror det er mange prester som tenker slik jeg gjør, sier biskopen.

De åtte biskopene som er i flertall - blant dem preses Helga Haugland Byfuglien - erkjenner at kirken er satt på en alvorlig prøve i denne saken.

Avgjøres neste år

De understreker at deres anbefaling ikke er løsning som ivaretar alle konsekvenser av deres teologiske standpunkt.

– Den vil imidlertid synliggjøre at Kirken er felles om å anerkjenne at staten gir likekjønnede par rettigheter til vern om sitt samliv og aksepterer deres ønske om kirkelig forbønn for slike borgerlig inngåtte ekteskap. Det vil samtidig gi vår kirke
en felles ordning og slik skape liturgisk orden, skriver flertallet.

Saken skal behandles på Kirkemøtet i Kristiansand 9. april neste år.

(NTB / NRK)

Video og TV-reportasjer

Laksehopp i Høiebekken er høstens vakreste eventyr for lakseentusiaster.
Tidsklemma er de fleste småbarnsforeldre godt kjent med, og nå skal det forskes på temaet. I Nyli barnehage i Arendal er det flere som kjemper mot klokka.
For to år siden ble deler av sykehuset i Arendal fredet. Mange var redd for at det ville begrense utviklingen av sykehuset. Nå to år etter ser det ut til at balansen mellom gammelt og nytt fungerer:

Dokumentarer og reportasjer

Bilder fra Dagsrevyen som viser løpsøvelse for blinde, løper etter lyden av en megafon. Bueskyttere på rekke og rad. Kulestøt for blinde, vinnes av Hans Bredesen med 8.17 m. Høyde uten tilløp for blinde og svaksynte, vinnes av Idar Hundstad med 1.43 m. Bilder fra fra bordtenniskonkurranse og Volleyball. Konkurransen vinnes av 1. laget til Oslo. Vektløfterkonkurransen vinnes av
Odd Johnsen med 117.5 kg.
Hus kan reises på en dag hvis grunnmuren er klar. Vegger,
gulv og taket er satt sammen av så lette elementer at heisekran er helt unødvendig. Huset er på 129 kvadrat-meter, og koster kr 44000.-. Bilder Dagsrevyen 1964
Bilder fra Dagsrevyen i 1964 som viser postmann med med ny postombæringstralle nedover gaten i Kristiansand. Leverer post i butikk. Postmannen demonstrerer trallens finesser. Vandrer videre og leverer post over
gjerdet.