Stein Reinertsen - Biskop og Agder og Telemark, Stein Reinertsen, vil ikke at kirken skal kunne vie homofile. - Foto: Eirik Damsgaard / NRK

Biskop og Agder og Telemark, Stein Reinertsen, vil ikke at kirken skal kunne vie homofile.

Foto: Eirik Damsgaard / NRK

Agder-biskop sa nei til å vie homofile

Åtte av landets tolv biskoper ønsker at Kirken skal kunne vie homofile, ifølge en kunngjøring fra Bispemøtet. Agder-biskop Stein Reinertsen er en av biskopene som sier nei.

– Det er tre kriterier som konstituerer ekteskapet. Det ene er at det er et gjensidig løfte mellom to. Det andre er at det er offentlig, og det tredje er at det er mellom mann og kvinne, sier Reinertsen til NRK.

– Derfor kan vi ikke snakke om et ekteskap mellom to av samme kjønn om vi skal snakke utifra en kristen tenking slik jeg ser det, sier han.

Fire biskoper imot

– I et forsøk på å finne en løsning som kan samle alle, anbefaler de åtte imidlertid at Kirken samler seg om en forbønnsliturgi for homofile som er viet borgerlig, heter det i en pressemelding fra Bispemøtet.

Mindretallet på fire ønsker heller ikke å slutte seg til dette. Dette er Oslo-biskop Ole Christian Kvarme, Møre-biskop Ingeborg Midttømme, Bjørgvin-biskop Halvor Nordhaug og Agder-biskop Stein Reinertsen.

– Når vi ber for noen er det samtidig en aksept for det som har skjedd. Det vil være underlig å på den ene siden si at de ikke kan vies, og deretter gå bort og be og akseptere det som har skjedd, sier Reinertsen.

– Har du med deg prestene på Sørlandet på denne avgjørelsen?

– Det vet jeg ikke. Det er helt sikkert mange meninger i Agder og Telemark. Men jeg tror det er mange prester som tenker slik jeg gjør, sier biskopen.

De åtte biskopene som er i flertall - blant dem preses Helga Haugland Byfuglien - erkjenner at kirken er satt på en alvorlig prøve i denne saken.

Avgjøres neste år

De understreker at deres anbefaling ikke er løsning som ivaretar alle konsekvenser av deres teologiske standpunkt.

– Den vil imidlertid synliggjøre at Kirken er felles om å anerkjenne at staten gir likekjønnede par rettigheter til vern om sitt samliv og aksepterer deres ønske om kirkelig forbønn for slike borgerlig inngåtte ekteskap. Det vil samtidig gi vår kirke
en felles ordning og slik skape liturgisk orden, skriver flertallet.

Saken skal behandles på Kirkemøtet i Kristiansand 9. april neste år.

(NTB / NRK)

Video og TV-reportasjer

Vi skal ut i skjærgården. I dag var det storkontroll av hummerteiner for å ta ulovlig fiskere. Og resultatet var oppløftende.
Politiet skal prioritere beslag av eiendeler som er skaffet til veie gjennon kriminalitet. Men politiet vegrer seg.
Flere leger slår alarm på grunn av det de kaller en fastlege-krise.
Stadig færre søker fastlegejobber, og kommuneleger frykter rekrutteringen skal gå fra vondt til verre.

Dokumentarer og reportasjer

Norsk dokumentar. Den vakre sørlandskysten slik den aller helst skal oppleves: Fra dekket på ei gammel seilskute. Trange sund, sol og regn og blankskurte svaberg. Ombord på den gamle hardangerjakta Mathilde møter vi et fast mannskap på fem, og sytten førstereis-seilere.

Mathilde - 2013

Norsk dokumentar. 
I juni var det to år siden norgeshistoriens største skogbrann herjet i Froland i Aust-Agder. Den vesle bygda Mykland med 350 mennesker ble aller hardest rammet. Brannen la under seg enorme skogområder, truet bygdesamfunnet og tok levebrød og livsmot fra mange. Men nå vil folk ha fart på bygda igjen. Med småbarnsmora Mari i spissen legger de store planer for framtida.

Mykland - 2009

Bilder fra Dagsrevyen som viser løpsøvelse for blinde, løper etter lyden av en megafon. Bueskyttere på rekke og rad. Kulestøt for blinde, vinnes av Hans Bredesen med 8.17 m. Høyde uten tilløp for blinde og svaksynte, vinnes av Idar Hundstad med 1.43 m. Bilder fra fra bordtenniskonkurranse og Volleyball. Konkurransen vinnes av 1. laget til Oslo. Vektløfterkonkurransen vinnes av
Odd Johnsen med 117.5 kg.