Stein Reinertsen - Biskop og Agder og Telemark, Stein Reinertsen, vil ikke at kirken skal kunne vie homofile. - Foto: Eirik Damsgaard / NRK

Biskop og Agder og Telemark, Stein Reinertsen, vil ikke at kirken skal kunne vie homofile.

Foto: Eirik Damsgaard / NRK

Agder-biskop sa nei til å vie homofile

Åtte av landets tolv biskoper ønsker at Kirken skal kunne vie homofile, ifølge en kunngjøring fra Bispemøtet. Agder-biskop Stein Reinertsen er en av biskopene som sier nei.

– Det er tre kriterier som konstituerer ekteskapet. Det ene er at det er et gjensidig løfte mellom to. Det andre er at det er offentlig, og det tredje er at det er mellom mann og kvinne, sier Reinertsen til NRK.

– Derfor kan vi ikke snakke om et ekteskap mellom to av samme kjønn om vi skal snakke utifra en kristen tenking slik jeg ser det, sier han.

Fire biskoper imot

– I et forsøk på å finne en løsning som kan samle alle, anbefaler de åtte imidlertid at Kirken samler seg om en forbønnsliturgi for homofile som er viet borgerlig, heter det i en pressemelding fra Bispemøtet.

Mindretallet på fire ønsker heller ikke å slutte seg til dette. Dette er Oslo-biskop Ole Christian Kvarme, Møre-biskop Ingeborg Midttømme, Bjørgvin-biskop Halvor Nordhaug og Agder-biskop Stein Reinertsen.

– Når vi ber for noen er det samtidig en aksept for det som har skjedd. Det vil være underlig å på den ene siden si at de ikke kan vies, og deretter gå bort og be og akseptere det som har skjedd, sier Reinertsen.

– Har du med deg prestene på Sørlandet på denne avgjørelsen?

– Det vet jeg ikke. Det er helt sikkert mange meninger i Agder og Telemark. Men jeg tror det er mange prester som tenker slik jeg gjør, sier biskopen.

De åtte biskopene som er i flertall - blant dem preses Helga Haugland Byfuglien - erkjenner at kirken er satt på en alvorlig prøve i denne saken.

Avgjøres neste år

De understreker at deres anbefaling ikke er løsning som ivaretar alle konsekvenser av deres teologiske standpunkt.

– Den vil imidlertid synliggjøre at Kirken er felles om å anerkjenne at staten gir likekjønnede par rettigheter til vern om sitt samliv og aksepterer deres ønske om kirkelig forbønn for slike borgerlig inngåtte ekteskap. Det vil samtidig gi vår kirke
en felles ordning og slik skape liturgisk orden, skriver flertallet.

Saken skal behandles på Kirkemøtet i Kristiansand 9. april neste år.

(NTB / NRK)

Video og TV-reportasjer

Nettgründerne Mariann Vik og Elisabeth Vik Løvland har besøkt filmmiljøet i Los Angeles flere ganger. Nå lanserer de nettsiden 2minutter.com, hvor de presenterer videoer og bildereportasjer med kjente modeller, skuespillere og artister. 
den første fotoshooten 
For jente er det en gammel drøm som nå settes ut i livet. Od de har kjent hverandre lenge
kusiner
Jentene fra Kristiansand 
direkte til havna
Ideen med 2minutter.com er å vise artister med visuelt uttrykk med bilder og korte videoer, gjerne på 2 minutter. De håper at interesserte fra hele verden vil besøke siden for å bli kjent med nye talenter og kjendiser
synk det er ikke bare kjendiser
På institutt for mediefag ved universitetet i Agder tror de jentene kan lykkes
Det er langt fra fotoshoot i Los Angeles til Kristiansand, men Mariann og Elisabeth tror på det de gjør 
slutt -
En storbrann i sentrum av en av sørlandsbyene er et skrekk-scenario. Kristiansand kommune ønsker nå infrarød kameraovervåkning av Posebyen.
Start tok imot Sogndal i Kristiansand søndag. Det ble 90 målrike minutter.