Radiogudstjenesten 3_1
Her er du: NRK.no > Programmer > Radioarkiv > Gudstjenesten
 
 

Hylestad kyrkje

Hylestad kyrkje (1839) er åttekanta. Kyrkja har 300 sitjeplassar og tre galleri. Altartavla har to motiv og syner "Korsfestelsen" og "Nattverden".

Publisert 27.03.2005 14:47. Oppdatert 28.03.2005 13:54.
LYD OG VIDEO  Lyd Video
Hjelp | Mer lyd og video
ALT OM:
Av Helge Helgheim

Det var gudsteneste frå Hylestad kyrkje i Aust-Agder 28. mars.

Det var 2. påskedag, og teksten stod i Luk. 24, 13-35.

Sokneprest Theis Salvesen forretta og preika.

Kantor var Bernhard Emmelkamp.

Salmane stod i Norsk Salmebok på numrene 191 - Han er oppstanden, halleluja, 184 - Påskemorgen slukker sorgen, 189 - Å salige stund uten like, 187 - Deg være ære og nummer 180 - Jesus lever, gravi brast.

Åttekanta kyrkje

Hylestad kyrkje (1839) er åttekanta. Den fyrste kyrkja i Hylestad, stavkyrkja på Bjørgum, er nemnd alt i 1327. Ho vart riven i 1838.

Kyrkja har 300 sitjeplassar og tre galleri. Altartavla har to motiv og syner "Korsfestelsen" og "Nattverden".

Det er frå denne kyrkja dei kjende Hylestad-portalane kjem, med motiv frå heltesegna om Sigurd Fåvnesbane. I våpenhuset står kopiar av desse. Utsnitt av portalane var med på den førre 50-kronesetelen.

Kyrkja har 300 sitjeplassar og tre galleri. Altartavla har to motiv og syner "Korsfestelsen" og "Nattverden".

Siste saker:

10 SISTE RADIOGUDSTJENESTEN


10 SISTE RELIGION

ANDRE PROGRAMMER OM RELIGION OG LIVSSYN

Andaktens hjemmeside med ny adresse

NRK.NO har tatt i bruk et annet verktøy. Det betyr også at sidene ser litt annerledes ut enn før. Du kan klikke her og komme videre til de nye sidene.

Nye sider

Ove Gundersen og Margrete Nåvik (foto: NRK / Helge Helgheim)
Mellom himmel og jord har fått nye internettsider. Du kommer til den nye hjemmesida ved å klikke deg videre herfra.

Gudstjenesten har fått nye nettsider

Gudstjenesten har fått nye nettsider. Du kan fremdeles lese artiklene og det andre innholdet på disse gamle sidene, men for oppdatert informasjon må du bruke de nye.

Nye sider

Ove Gundersen og Margrete Nåvik (foto: NRK / Helge Helgheim)
Mellom himmel og jord har fått nye internettsider. Du kommer til den nye hjemmesida ved å klikke deg videre herfra.

Livssyn i NRK1

NRK1s talkshow Mon Tro ble foreløpig avsluttet før jul. Fjernsynet regner med å være tilbake med et nytt livssynsmagasin høsten 2005.

Salmer til alle tider har fått nye nettsider

Dei gamle sidene er framleis tilgjengelege slik at du kan lese artiklar og anna innhald, men for oppdatert informasjon må du bruke dei nye sidene.

 
Copyright NRK © 2008  -  Telefon: 815 65 900  -  E-post: info@nrk.no