Radiogudstjenesten 3_1
Her er du: NRK.no > Programmer > Radioarkiv > Gudstjenesten
 
 

Første metodistkirke

Metodistkirken i Norge er ekumenisk orientert og samarbeider med andre kirkesamfunn. Sang og musikk spiller en viktig rolle i menighetenes virksomhet. Kor, sanggrupper, lovsangsteam og solister finnes i de fleste menigheter, forteller pastor Jon-Erik Bråthen.

Publisert 28.02.2005 11:17. Oppdatert 06.03.2005 23:05.
LYD OG VIDEO  Lyd Video
Hjelp | Mer lyd og video
ALT OM:
Av Helge Helgheim

Det var gudstjeneste fra Første Metodistkirke i Bergen søndag 6. mars.

Det var 4. søndag i faste, og teksten var hentet fra 5. Mos. 8, 1-3.

Prekenen var ved pastor Jon-Erik Bråthen (overfor).

Liturg var Thor Bernhard Tobiassen, og organist var Dag Johan Flattun (til venstre).

Første Metodistkirkes sangkor sang under sin dirigent Åsta Marie Olafsson.

Salmene stod i Norsk Salmebok:
460 - Velt alle dine veie, 716 - Gud, du er rik.

Fra Salmer 97 nummer 103 - Når jord og himmel møtes her.

Fra Metodistkirkens sangbok nr. 25 - Stem i en frydesang.Metodistene i Norge

Gudstjenesten i metodistkirken varierer noe fra menighet til menighet og er ofte en blanding av ordnede former og ledig stil.

I gudstjenesten har forkynnelsen en sentral plass, likeså bønn og lovsang. Medlemmene deltar ofte aktivt i gudstjenesten. I tillegg til søndagsgudstjenester samles menigheten gjennom uken til ulike samlinger.

Metodistkirken i Norge er ekumenisk orientert og samarbeider med andre kirkesamfunn, blant annet gjennom "Naturlig kirkevekst", "Emmausvandring" og "Alpha".

Sang og musikk spiller en viktig rolle i menighetenes virksomhet. Kor, sanggrupper, lovsangsteam og solister finnes i de fleste menigheter. Åsta Maria Olafsson (til venstre) leder det musikalske arbeidet i menigheten.

Barne- og ungdomsarbeidet omfatter alt fra babysang, søndagsskole, barnekor, juniorgrupper til ungdomsarbeid. Sommer- og vinterstid arrangeres det leire for barn og ungdom.

Dåp og nattverd

I metodistkirken praktiseres det dåp av barn. Ved dåpen blir man tatt inn i menigheten som ”forberedende medlem”. Når man senere i livet besvarer de fem medlemsspørsmålene, bekrefter man sin dåp. Ved det blir det forberedende medlemmet tatt opp i ”fullt medlemskap”.

Selv om metodistkirkens lære taler om dåp av barn som det normale i en kristen familie, har man av tradisjon respektert enkeltmedlemmers overbevisning om dåp i voksen alder.

Metodistkirken har åpent nattverdsbord. Det betyr at alle som tror på Jesus er velkommen til nattverdsbordet, uavhengig av menighetstilhørighet. Det spiller altså ingen rolle hvor gammal man er, hvilken kirke man tilhører, om man er døpt eller om man er konfirmert. Alle er velkomne. Nattverdsvinen er alkoholfri.

Medlemskap

Medlem i en metodistmenighet blir man ved å bekjenne sin tro på Jesus Kristus. Det skjer ved at man svarer ja på fem spørsmål:

1. Bekrefter du - for Guds åsyn og i nærvær av denne menighet den nye pakt i Kristus som ble stadfestet og gjort synlig ved din dåp?
2. Bekjenner du Jesus Kristus som din Frelser og Herre, og vil du følge ham når han nå kaller deg til å gå inn i sin tjeneste som medlem i denne menighet?
3. Bekjenner du den kristne tro slik den er blitt gitt oss gjennom Det Gamle og Nye Testamentets skrifter?
4. Vil du ved Guds hjelp leve som en kristen og være et trofast medlem i Kristi kirke?
5. Vil du være trofast mot Metodistkirken og arbeide for den ved dine bønner, ditt nærvær, dine gaver og din tjeneste?

I de fire første spørsmålene er det spørsmål om en personlig bekjennelse og overgivelse till Gud. Gjennom det femte spørsmål viser man at man vil være med og ta ansvar for menigheten.

Økonomi

Den lokale menigheten eier sin kirke, pastorsbolig og eventuelt andre bygninger. Gjennom sine frivillige gaver er medlemmene ansvarlig for menighetens økonomi. For hvert medlem blir det betalt inn en årlig avgift til en sentral kasse, Felleskassen. Menigheter som ikke selv klarer å lønne sin pastor, får støtte til dette fra Felleskassen.

Pastorer

I metodistkirken kan både menn og kvinner virke som pastorer og diakoner. Utdanningen skjer vanligvis ved Metodistkirkens Studiesenter i Oslo og ved Menighetsfakultetet som Studiesenteret har samarbeidsavtale med.

John Wesley hadde aldri tenkt å danne et nytt kirkesamfunn. I mange år kjempet den unge engelskmannen mot tvilen om han var en kristen. Han var ikke sikker på om Gud hadde tatt imot ham som sitt barn. Men prestesønnen John overvant tvilen - og han banet vei for en verdensomspennende kristen vekkelse av enorme dimensjoner.

Det er sagt at den metodistiske vekkelse, som ved siden av forkynnelse av evangeliet,la så stor vekt på sosialt engasjement, reddet England fra en blodig revolusjon.

Sosial og åndelig nød

John Wesley ble født i 1703 og vokste opp i et samfunn som var i omveltning, og som var preget av sosial og åndelig nød. Den nye arbeiderklassen ble i stor grad utsatt for utbytting, f.eks var barnearbeid vanlig.

Helsetjenester og sosialt arbeid manglet så og si fullstendig. Livet var hardt og det førte til at menneskene var brutale, vold og kriminalitet økte sterkt. Kristendommen var ikke lenger noen sterk og moralsk og åndelig kraft.

Opplysningene om Metodistkirken er hentet fra Metodistkirkens egne hjemmesider. Les mer på Metodistkirkens hjemmeside.

LENKER
Siste saker:

10 SISTE RADIOGUDSTJENESTEN


10 SISTE RELIGION

ANDRE PROGRAMMER OM RELIGION OG LIVSSYN

Andaktens hjemmeside med ny adresse

NRK.NO har tatt i bruk et annet verktøy. Det betyr også at sidene ser litt annerledes ut enn før. Du kan klikke her og komme videre til de nye sidene.

Nye sider

Ove Gundersen og Margrete Nåvik (foto: NRK / Helge Helgheim)
Mellom himmel og jord har fått nye internettsider. Du kommer til den nye hjemmesida ved å klikke deg videre herfra.

Gudstjenesten har fått nye nettsider

Gudstjenesten har fått nye nettsider. Du kan fremdeles lese artiklene og det andre innholdet på disse gamle sidene, men for oppdatert informasjon må du bruke de nye.

Nye sider

Ove Gundersen og Margrete Nåvik (foto: NRK / Helge Helgheim)
Mellom himmel og jord har fått nye internettsider. Du kommer til den nye hjemmesida ved å klikke deg videre herfra.

Livssyn i NRK1

NRK1s talkshow Mon Tro ble foreløpig avsluttet før jul. Fjernsynet regner med å være tilbake med et nytt livssynsmagasin høsten 2005.

Salmer til alle tider har fått nye nettsider

Dei gamle sidene er framleis tilgjengelege slik at du kan lese artiklar og anna innhald, men for oppdatert informasjon må du bruke dei nye sidene.

 
Copyright NRK © 2008  -  Telefon: 815 65 900  -  E-post: info@nrk.no