Radiogudstjenesten 3_1
Her er du: NRK.no > Programmer > Radioarkiv > Gudstjenesten
 
 

Malangen kirke

Uten tvil har malangsværingene vært glad i sin kirke, noe som klart framgår av de mange gaver som er skjenket kirken opp gjennom årene. Ikke minst har dette vist seg i den dugnadsånd som fortsatt råder, sier presten Gunn Berit Guldbrandsen.

Publisert 14.01.2005 09:01. Oppdatert 07.02.2005 14:48.
LYD OG VIDEO  Lyd Video
Hjelp | Mer lyd og video
ALT OM:
Av Helge Helgheim

Det var gudstjeneste fra Malangen kirke i Troms søndag 30. januar. Det var Kristi forklarelsesdag, og teksten stod i Åp. 1, 9-18.

Presten Gunn Berit Guldbrandsen preket (overfor), mens Hermann Wågsås leste tekstene og deltok i forbønnen.

Kantor var Ivar Eliassen.

Salmene var fra Norsk salmebok på numrene: 270. 104. 99. 346. 858.

Det var i samme rekkefølge som numrene overfor:
Store Gud, vi lover deg
Vi skal se deg, Herre Jesus
Herligste Jesus, alle herrers Herre
Han tek ikkje glansen av livet
Å, hvor salig å få vandre

Gammel kirke

Malangen kirke på Mortenhals er den eldste kirke i Balsfjord prestegjeld i Indre Troms prosti. Den ble innviet 31. august 1853. Kirken er plassert oppe på en høyde ovenfor stedet Mortenhals - like ved Sandselva og stedet Sand, der Malangssenteret folkehøgskole nå er.

Til å begynne med var det en del uenighet om plasseringen, men ved medvirkning av daværende biskop Juell og kirketomtas velvillige eier, Christoffer Johannessen, opprinnelig fra Korgen i Rana, ble det fortgang i kirkesaken.

Dette førte til at kirken ble påbegynt allerede før kongelig resolusjon forelå. Johannessen hadde også den fordel å tilby at han kunne skjære materialene til kirken på egen sag i Sandselva. Flittige og inspirerte malangsværinger bygde så kirken raskt opp under ledelse av trønderen Andreas Grilstad.

Opp gjennom årene har Malangen kirke vært benådet av en stor entusiasme og giverglede fra allmuen.

Kirken er en langkirke av tre med 350 sitteplasser. Den kostet 1100 speciedaler(ca. 5000 kr). Av disse ble 800 dekket av lån i Opplysningsvesenets fond, mens resten ble utlignet på allmuen. En del forandringer er utført, bl. a. er tårnet hevet og gitt et nytt, spissere tak.

På nittitallet ble kirken restaurert og pusset opp av flittige dugnadsfolk. Kirken som feiret 150 årsjubileum i august i 2003, er nå i ganske god stand.

I kirken henger bilderekker av tidligere prester, samt Christoffer Johannessen og prost Leonard Christian Holmboe. Dessuten skjenket malangsværingen Halvdan Nygård de to store maleriene av Petter Dass og Martin Luther, som henger fremst i kirken.

”Kirkeskipet”, modellbåten, som henger i taket, er laget av en annen malangsværing, Haakon Kristian Eliassen, Hamnvåg og gitt til kirken like etter innvielsen.

Kirkeklokkene er laget av I. E. Bieber fra Hamburg og – som innskriften lyder: ”Anskaffet av Malangen kirkes almue aar 1855”.

Nåværende orgel er det tredje i rekken og ble skaffet i 1994 og levert av Brødrene Thorkildens orgelbyggeri i Åsen i Levanger. Det er et pipeorgel, har 12 stemmer fordelt på to manualer (tangentrekker) og pedalmanual.

Uten tvil har malangsværingene vært glad i sin kirke, noe som klart framgår av de mange gaver som er skjenket kirken opp gjennom årene. Ikke minst har dette vist seg i den dugnadsånd som fortsatt råder.

Dette ble bemerket allerede i 1853 – slik det stod i bladet Tromsø Tidende: ”..den interesse og gode ånd hvormed det til kirken henhørende distrikts innvånere har ledsaget kirkens oppførelse, har bevirket at i Malangen nå står et vakkert, lyst og vennlig gudshus.”

Til 100 års jubileet i 1953 skrev læreren Trygve Raimar dette i sin prolog:

Du kjære Malangen kirke
Som høgreist og vakker står,
vår menighets liv og virke
I alle de hundre år.

I denne vår bygd Malangen
Du vigslet og styrket har,
du innbød ved klokkeklangen
Til møte med Gud, vår far.

I dag strømmer takken fra oss
En takk som fra hjertet går
En takk for alt godt Gud ga oss
Her inne i kirken vår
Og takk for den store nåde
Gud viste oss dag for dag

Gud skal for vårt jordeliv råde
Til hjertet slår siste slag
Gud gi oss sin kraft til striden
Så vi til vårt mål når fram
Så skal vi få leve siden det evige liv hos Ham.

Siste saker:

10 SISTE RADIOGUDSTJENESTEN


10 SISTE RELIGION

ANDRE PROGRAMMER OM RELIGION OG LIVSSYN

Andaktens hjemmeside med ny adresse

NRK.NO har tatt i bruk et annet verktøy. Det betyr også at sidene ser litt annerledes ut enn før. Du kan klikke her og komme videre til de nye sidene.

Nye sider

Ove Gundersen og Margrete Nåvik (foto: NRK / Helge Helgheim)
Mellom himmel og jord har fått nye internettsider. Du kommer til den nye hjemmesida ved å klikke deg videre herfra.

Gudstjenesten har fått nye nettsider

Gudstjenesten har fått nye nettsider. Du kan fremdeles lese artiklene og det andre innholdet på disse gamle sidene, men for oppdatert informasjon må du bruke de nye.

Nye sider

Ove Gundersen og Margrete Nåvik (foto: NRK / Helge Helgheim)
Mellom himmel og jord har fått nye internettsider. Du kommer til den nye hjemmesida ved å klikke deg videre herfra.

Livssyn i NRK1

NRK1s talkshow Mon Tro ble foreløpig avsluttet før jul. Fjernsynet regner med å være tilbake med et nytt livssynsmagasin høsten 2005.

Salmer til alle tider har fått nye nettsider

Dei gamle sidene er framleis tilgjengelege slik at du kan lese artiklar og anna innhald, men for oppdatert informasjon må du bruke dei nye sidene.

 
Copyright NRK © 2008  -  Telefon: 815 65 900  -  E-post: info@nrk.no