Radiogudstjenesten 3_1
Her er du: NRK.no > Programmer > Radioarkiv > Gudstjenesten
 
 

Vanylven kyrkje

Da kyrkja skulle byggjast, vart det pliktarbeid på arbeidsplassen for folk i bygda. Eit dagsverk var på 11 arbeidstimar om sommaren og 7 timar om vinteren, står det i kyrkjesoga frå 1880-talet.

Ruth Glæstad er sokneprest i Vanylven.

Publisert 14.01.2005 09:15. Oppdatert 13.02.2005 21:43.
LYD OG VIDEO  Lyd Video
Hjelp | Mer lyd og video
ALT OM:


Det var gudsteneste frå Vanylven kyrkje i Møre og Romsdal søndag 6. februar.

Det var fastelavns søndag, og teksten stod i Luk. 18, 31-43.

Sokneprest Ruth Glæstad (overfor) preika, og ved orgelet sat kantor Svein Anders Aasen (til høgre).

Rovde Blandakor song, og på euphonium høyrde vi Jan Tore Hessevik.

Salmane stod i Norsk Salmebok: 479. 102. 97. 486. 109 (S-97).

Kyrkjehistorie

Det var det ein lang og bitter strid om kvar kyrkja skulle stå og kva slag materiale ho skulle byggjast i. Det enda opp med Slagnes som ligg mellom Åheim og Fiskåområdet i nordenden av den daverande kommunen.

I 1861 vart kontrakten om ny kyrkje underskriven. Til framkøyring av stein brukte dei hestar.

Det vart pliktarbeid på arbeidsplassen for lokalbefolkninga.

Eit dagsverk skulle vere det same som 11 arbeidstimar om sommaren og 7 arbeidstimar om vinteren.

Eit dagsverk med hest var likt to dagsverk utan hest. Arbeidet gjekk fort.

Korleis skulle kyrkja sjå ut?

Hausten 1862 kom teikningane på 16 ark frå arkitekt Georg Andreas Bull - (bror til den kjende musikaren Ole Bull).

Kyrkjeskipet var 26 alner langt og 20 alner breitt. Våpenhuset var 5 alner langt og koret 8 alner.

I tillegg var sakristiet (opphaldsrom for presten og til utstyret i kyrkja) seks gonger åtte alner (1 alen er ca 0,62m). Innanfor våpenhuset (inngongsparti i kyrkja) skulle det vere eit galleri.

Dei var elles redd for at tårnet, som var svært høgt, kunne blåse ned. Stygt vèr kunne skape vanskar: "Nærheden af Forbjerget Stat ofte falder saa orkanaktige Stormer hyppig forbundne med fryktelige Tordenveir."

Likevel vart tårnet bygdt slik som på teikninga til Bull. Tårnet står den dag i dag, sjølv om stormane ved Stadt kjem både titt og ofte.


Ferdig kyrkje

Fram på hausten 1863 var mesteparten av byggjearbeidet ferdig. Ein god del av inventaret frå gamlekyrkja på Åheim vart flytta over til nyekyrkja - mellom anna den gamle kyrkjeklokka og altertavla.

Mykje av treverket frå St. Jetmundkyrkja vart brukt til takkonstruksjonane i Vanylvskyrkja.

Den 21. februar 1864 vart kyrkja innvigd, og lensmannen las opp vigslingsbrev frå prosten.


Kyrkjeklokka

Først prøvde dei å bruke den gamle klokka som stod i den nedrivne kyrkja på Åheim.

Ein dag i 1892 ringde dei så sterkt at klokka slo sprekker og kunne ikkje brukast meir.

Det vart fort bestemt at dei skulle kjøpe ei ny. Ho vart bestilt i Oslo. Prisen var 400 kr og vekta 250 kg. Øvst på klokka står det skrive:

"Jakobs hus - kommer og vandrer i Herrens lys! Esaj. 2-5. Solia deo gloria. Anno 1893. Med min tunge klangfull vil eg kalle gamle unge - Bøyg dykk djupt i kne for Herren alle."

Nokre av bileta og tekst er henta frå heimesida til Vanylven kyrkje.

Siste saker:

10 SISTE RADIOGUDSTJENESTEN


10 SISTE RELIGION

ANDRE PROGRAMMER OM RELIGION OG LIVSSYN

Andaktens hjemmeside med ny adresse

NRK.NO har tatt i bruk et annet verktøy. Det betyr også at sidene ser litt annerledes ut enn før. Du kan klikke her og komme videre til de nye sidene.

Nye sider

Ove Gundersen og Margrete Nåvik (foto: NRK / Helge Helgheim)
Mellom himmel og jord har fått nye internettsider. Du kommer til den nye hjemmesida ved å klikke deg videre herfra.

Gudstjenesten har fått nye nettsider

Gudstjenesten har fått nye nettsider. Du kan fremdeles lese artiklene og det andre innholdet på disse gamle sidene, men for oppdatert informasjon må du bruke de nye.

Nye sider

Ove Gundersen og Margrete Nåvik (foto: NRK / Helge Helgheim)
Mellom himmel og jord har fått nye internettsider. Du kommer til den nye hjemmesida ved å klikke deg videre herfra.

Livssyn i NRK1

NRK1s talkshow Mon Tro ble foreløpig avsluttet før jul. Fjernsynet regner med å være tilbake med et nytt livssynsmagasin høsten 2005.

Salmer til alle tider har fått nye nettsider

Dei gamle sidene er framleis tilgjengelege slik at du kan lese artiklar og anna innhald, men for oppdatert informasjon må du bruke dei nye sidene.

 
Copyright NRK © 2008  -  Telefon: 815 65 900  -  E-post: info@nrk.no