Radiogudstjenesten 3_1
Her er du: NRK.no > Programmer > Radioarkiv > Gudstjenesten
 
 

Hamar domkirke

Domkirken er utformet som en beskjeden langkirke, utført i en enkel tysk-romansk stil. Foruten inngangsportalen, som er svært forseggjort, er kirkens eksteriør sparsomt i ustmukningen.

Publisert 21.03.2005 08:30. Oppdatert 25.03.2005 14:35.
LYD OG VIDEO  Lyd Video
Hjelp | Mer lyd og video
ALT OM:
Av Helge Helgheim

Det var gudstjeneste fra Hamar domkirke langfredag (25. mars).

Teksten stod i Matt. 26, 30 - 27, 50.

Langfredag går en stor del av gudstjenesten med til å lese Jesu lidelseshistorie, og tekstlesere var Svein Hellesøy, Anne-Gry Kippersund, Torleif Kippersund og Jorunn Skjeggestad.

Preken var ved domprost Ole Elias Holck (bildet).

Menigheten og medlemmer av Hamar domkor sang uten orgel, ledet av domkantor Per-Edvard Hansen.

Solist på fløyte var Gro Østbø.

Salmene stod i Norsk Salmebok: 476. 18 (S-97). 951. 836.

Det var salmene:
Vær sterk, min sjel, i denne tid
Lintaniet
Du vender ditt andlet imot oss
Å, kor djup er Herrens nåde

Bispedømme i 850 år

Feiringen av 850 årsjubileet for Hamar Bispedømme i 2003 har markert en folkekirke som tar vare på medmenneskeligheten og tegner en himmel over det hele menneske.

Gjennom jubileumsaktivitetene har fortiden vært brukt til å gå inn i framtiden med "Tro, røtter og toleranse" som grunnleggende tema.

Hamar domkirke

Hamar fikk bystatus i 1849, og gjenoppstod som selvstendig bispedømme i 1864. Dermed ble det besluttet å reise en ny domkirke i Hamar by.

Middelalderruinen på Domkirkeodden forble ruin, og den nye kirken ble oppført under ledelse av den lokale byggmester Herman Frang etter tegninger av den tyske arkitekt Heinrich Ernst Schirmer.

Kirken ble innviet i 1866, og i byggeperioden tjente Vang kirke som biskopkirke.

Domkirken er utformet som en beskjeden langkirke, utført i en enkel tysk-romansk stil. Foruten inngangsportalen, som er svært forseggjort, er kirkens eksteriør sparsomt ornamentert.

Den uvanlige altertavlen som forestiller en nordisk Kristus er utført av maleren Henrik Sørensen.

Siste saker:

10 SISTE RADIOGUDSTJENESTEN


10 SISTE RELIGION

ANDRE PROGRAMMER OM RELIGION OG LIVSSYN

Andaktens hjemmeside med ny adresse

NRK.NO har tatt i bruk et annet verktøy. Det betyr også at sidene ser litt annerledes ut enn før. Du kan klikke her og komme videre til de nye sidene.

Nye sider

Ove Gundersen og Margrete Nåvik (foto: NRK / Helge Helgheim)
Mellom himmel og jord har fått nye internettsider. Du kommer til den nye hjemmesida ved å klikke deg videre herfra.

Gudstjenesten har fått nye nettsider

Gudstjenesten har fått nye nettsider. Du kan fremdeles lese artiklene og det andre innholdet på disse gamle sidene, men for oppdatert informasjon må du bruke de nye.

Nye sider

Ove Gundersen og Margrete Nåvik (foto: NRK / Helge Helgheim)
Mellom himmel og jord har fått nye internettsider. Du kommer til den nye hjemmesida ved å klikke deg videre herfra.

Livssyn i NRK1

NRK1s talkshow Mon Tro ble foreløpig avsluttet før jul. Fjernsynet regner med å være tilbake med et nytt livssynsmagasin høsten 2005.

Salmer til alle tider har fått nye nettsider

Dei gamle sidene er framleis tilgjengelege slik at du kan lese artiklar og anna innhald, men for oppdatert informasjon må du bruke dei nye sidene.

 
Copyright NRK © 2008  -  Telefon: 815 65 900  -  E-post: info@nrk.no