Radiogudstjenesten 3_1
Her er du: NRK.no > Programmer > Radioarkiv > Gudstjenesten
 
 

Hemsedal kyrkje

Altartavla i Hemsedal kyrkje syner Jesus som den gode hyrdingen. To av dei fire klokkene er frå 1100-talet. Og ei av dei gamle altartavlene frå 1700-talet frå den gamle stavkyrkja heng på ein av sideveggene i koret.

Publisert 14.01.2005 09:45. Oppdatert 13.02.2005 20:24.
LYD OG VIDEO  Lyd Video
Hjelp | Mer lyd og video
ALT OM:
Av Helge Helgheim

Det var gudsteneste frå Hemsedal kyrkje i Buskerud søndag 13. februar.

Det var 1. søndag i faste, og teksten stod i Matt. 4, 1-11.

Kapellan Knut Skjeldal preika, og kantor var Ingebjørg Solhjell.

Salmane stod i Norsk Salmebok: 104 (S-97). 295. 887. 479.

Sangsolist var Hanne Jordheim - og som salme etter preika song ho nr. 60 i "Salmer 97".

Kantor Ingebjørg Solhjell (biletet) er utdanna organist og skolemusikklærar frå Musikkonservatoriet, den tida konservatoriet heldt til i Nordahl Bruns gate.

Ho hadde først organiststilling i Røyken kommune og deretter i Øre på Nordmøre. Så kom ho til Ål, og frå 1977 fast stilling som organist i Nes. Frå 1993 har ho vore fast tilsett i Hemsedal. Ved sida av Hemsedal kyrkje spelar ho også i Lykkja kapell.

Ingebjørg underviser i orgel og piano ved den kommunale musikkskolen i Gol.

Hemsedal kyrkje

Alle dei gamle stavkyrkjene i Hallingdal vart skifta ut med nye kyrkjer i den siste halvdelen av 1800-talet.

Det er berre dei gamle kyrkjene i Hol og på Torpo som framleis står på sin opphavlege stad. Kyrkja i Gol vart flytta til Bygdøy og sett opp att der. I 1994 vart ein kopi av den gamle stavkyrkja på Gol vigsla på Storøyne ved Gol sentrum.

Stavkyrkja i Hemsedal vart riven. Den nye kyrkja i Hemsedal vart vigsla i 1882. Ho har 500 sitjeplassar.

Altartavla i kyrkja syner Jesus som den gode hyrdingen. To av dei fire klokkene er frå 1100-talet. Og ei av dei gamle altartavlene frå 1700-talet frå den gamle stavkyrkja heng på ein av sideveggene i koret.

Hemsedal kyrkje fekk sitt første pipeorgel i 1931. Orgelet er bygd i 1888 av Olsen & Jørgensens orgelfabrikk og var først brukt av Lindemanns musikkskole, som seinare gjekk over til å bli Musikkonservatoriet i Oslo. Orgelet vart restaurert i 1976.

Siste saker:

10 SISTE RADIOGUDSTJENESTEN


10 SISTE RELIGION

ANDRE PROGRAMMER OM RELIGION OG LIVSSYN

Andaktens hjemmeside med ny adresse

NRK.NO har tatt i bruk et annet verktøy. Det betyr også at sidene ser litt annerledes ut enn før. Du kan klikke her og komme videre til de nye sidene.

Nye sider

Ove Gundersen og Margrete Nåvik (foto: NRK / Helge Helgheim)
Mellom himmel og jord har fått nye internettsider. Du kommer til den nye hjemmesida ved å klikke deg videre herfra.

Gudstjenesten har fått nye nettsider

Gudstjenesten har fått nye nettsider. Du kan fremdeles lese artiklene og det andre innholdet på disse gamle sidene, men for oppdatert informasjon må du bruke de nye.

Nye sider

Ove Gundersen og Margrete Nåvik (foto: NRK / Helge Helgheim)
Mellom himmel og jord har fått nye internettsider. Du kommer til den nye hjemmesida ved å klikke deg videre herfra.

Livssyn i NRK1

NRK1s talkshow Mon Tro ble foreløpig avsluttet før jul. Fjernsynet regner med å være tilbake med et nytt livssynsmagasin høsten 2005.

Salmer til alle tider har fått nye nettsider

Dei gamle sidene er framleis tilgjengelege slik at du kan lese artiklar og anna innhald, men for oppdatert informasjon må du bruke dei nye sidene.

 
Copyright NRK © 2008  -  Telefon: 815 65 900  -  E-post: info@nrk.no