Radiogudstjenesten 3_1
Her er du: NRK.no > Programmer > Radioarkiv > Gudstjenesten
 
 
Palmesøndag og 1. påskedag

Grønnåsen i Tromsø

Menigheten er aktiv på flere områder. Det gjelder sang- og musikklivet og også den diakonale delen av menighetslivet. Dette gir anledning til å bli kjent med andre i menigehten. Åpent lekested er ett av tilbudene i menigheten, sier kapellan Kjersti Marie Lægdene.

Publisert 14.03.2005 09:58. Oppdatert 27.03.2005 22:23.
LYD OG VIDEO  Lyd Video
Hjelp | Mer lyd og video
ALT OM:
Av Helge Helgheim

Det var gudstjeneste fra Grønnåsen kirke i Tromsø 1. påskedag.

Det var 27. mars.

Teksten stod i Matt. 28, 1-8.


Prekenen var ved sokneprest Leif Bremer (til høyre), og liturg var Kapellan Kjersti Marie Lægdene (til venstre).

Kantor var Matthias Anger (nedenfor).

Grønnåsen kirkekor deltok.

Det var solosang ved Caroline Christensen.

Salmene var hentet fra Norsk Salmebok på numrene 182, 196, 184, 177 og 194.

Dette varr en samsending med NRK1.

------------------------------------------------------------------------------------------
Det var gudstjeneste fra Grønnåsen kirke i Tromsø Palmesøndag (20. mars).

Teksten stod i Joh. 12, 1-13.

Kapellan Kjersti Marie Lægdene hadde gudstjenesten (bildet øverst).

Kantor var Matthias Anger (til høyre). Også Grønnåsen kirkekor og Grønnåsen minigospel deltok.

Salmene stod i Norsk Salmebok: 16 (S-97) - "Se, nå kommer Jesus", 618 - "Fylt av glede", 137 - "Hosianna! Syng for Jesus!" og nummer 128 "Se, vi går opp til Jerusalem".


Dette var en samsending med NRK1 fjernsynet.

Deltakere var:

Kantor: Matthias Anger.

Liturg: Kjersti Marie Lægdene.

Kirketjener: Gudrun Hansen.

Tekstleser: Svenn Arne Nilsen.

Barneministranter: Dagmar Hansen, Kristin Hansen, Rasmus Kvamme, Sara Jensen og Johanne Østrem Hellemo.

Siste saker:

10 SISTE RADIOGUDSTJENESTEN


10 SISTE RELIGION

ANDRE PROGRAMMER OM RELIGION OG LIVSSYN

Andaktens hjemmeside med ny adresse

NRK.NO har tatt i bruk et annet verktøy. Det betyr også at sidene ser litt annerledes ut enn før. Du kan klikke her og komme videre til de nye sidene.

Nye sider

Ove Gundersen og Margrete Nåvik (foto: NRK / Helge Helgheim)
Mellom himmel og jord har fått nye internettsider. Du kommer til den nye hjemmesida ved å klikke deg videre herfra.

Gudstjenesten har fått nye nettsider

Gudstjenesten har fått nye nettsider. Du kan fremdeles lese artiklene og det andre innholdet på disse gamle sidene, men for oppdatert informasjon må du bruke de nye.

Nye sider

Ove Gundersen og Margrete Nåvik (foto: NRK / Helge Helgheim)
Mellom himmel og jord har fått nye internettsider. Du kommer til den nye hjemmesida ved å klikke deg videre herfra.

Livssyn i NRK1

NRK1s talkshow Mon Tro ble foreløpig avsluttet før jul. Fjernsynet regner med å være tilbake med et nytt livssynsmagasin høsten 2005.

Salmer til alle tider har fått nye nettsider

Dei gamle sidene er framleis tilgjengelege slik at du kan lese artiklar og anna innhald, men for oppdatert informasjon må du bruke dei nye sidene.

 
Copyright NRK © 2008  -  Telefon: 815 65 900  -  E-post: info@nrk.no