Radiogudstjenesten 3_1
Her er du: NRK.no > Programmer > Radioarkiv > Gudstjenesten
 
 
Samsending fra Sør-Trøndelag 1. pinsedag

Melhus kirke

Melhus kirke har vært godt vedlikeholdt siden den stod ferdig i 1892. Flere ganger er den blitt restaurert, - sist før hundreårsjubileet da tårntaket fikk nytt kobberbelegg, forteller kapellan Kjell Arne Morland.

Publisert 02.06.2003 08:07. Oppdatert 03.08.2003 16:00.
LYD OG VIDEO  Lyd Video
Hjelp | Mer lyd og video
ALT OM:
Redigert av Helge Helgheim

Det var gudstjeneste fra Melhus kirke i Sør-Trøndalg 8. juni. Det var 1. pinsedag, og teksten stod i Joh. 14, 23-29.

Prekenen var ved kapellan Kjell Arne Morland, og liturg var Eva Sofie Berg.

Ved orgelet satt kantor Lars Høiseth.

Det var mye sang i gudstjenesten, og to av bygdas sangkor deltok, Melhus familiemusikk og koret Te Deum. Dirigent var Roald Sagdahl.

Salmene stod i Norsk Salmebok på numrene 612 - Kristus kom med vann og blod (versene 3-5), 263 - Alene Gud i himmerik (versene 2-4), 221 - Apostlene satt i Jerusalem (vers 1 og 5-8), 217 - Ånd over ånder (vers 1) og 224 - Kved opp, Guds folk. Dessuten ble nummer 111 i Salemer 97 sunget - Vinden kjenner ingen grenser.

Det var en samsending med NRK1 fjernsyet.

Gammel fylkeskirke

Den gamle Melhuskirka var fylkeskirke for Gauldølfylket, trolig reist mot slutten av 1100-tallet. Den 30. november 1887 fattet kommunestyret det tragiske vedtaket om å rive kirka.

Den gang ble det m. a. i debatten uttalt: "Vi har et sterkt og stort minne fra vår gamle historie. Vi skal selv sette oss og vår tid et liknende minne". Tre år etter var middelalderkirka hare en stenhaug.

Katedral

Etter at menigheten med stort flertall hadde vedtatt å bygge den nye kirka i stein, fikk arkitekt Bergstrøm oppdraget å tegne kirka.

Det ble et ruvende byggverk med 800 sitteplasser, innvidd 10. november 1892. Det meste av det gamle inventaret ble flyttet over til nykirka. "Gauldalskatedralen" kostet 92.000 kroner.

Gjennom de over hundre år kirka har stått har den vært godt vedlikeholdt. Flere ganger er den blitt restaurert, - sist før hundreårsjubileet i 1992 da tårntaket fikk nytt kobberbelegg.

Siste saker:

10 SISTE RADIOGUDSTJENESTEN


10 SISTE RELIGION

ANDRE PROGRAMMER OM RELIGION OG LIVSSYN

Andaktens hjemmeside med ny adresse

NRK.NO har tatt i bruk et annet verktøy. Det betyr også at sidene ser litt annerledes ut enn før. Du kan klikke her og komme videre til de nye sidene.

Nye sider

Ove Gundersen og Margrete Nåvik (foto: NRK / Helge Helgheim)
Mellom himmel og jord har fått nye internettsider. Du kommer til den nye hjemmesida ved å klikke deg videre herfra.

Gudstjenesten har fått nye nettsider

Gudstjenesten har fått nye nettsider. Du kan fremdeles lese artiklene og det andre innholdet på disse gamle sidene, men for oppdatert informasjon må du bruke de nye.

Nye sider

Ove Gundersen og Margrete Nåvik (foto: NRK / Helge Helgheim)
Mellom himmel og jord har fått nye internettsider. Du kommer til den nye hjemmesida ved å klikke deg videre herfra.

Livssyn i NRK1

NRK1s talkshow Mon Tro ble foreløpig avsluttet før jul. Fjernsynet regner med å være tilbake med et nytt livssynsmagasin høsten 2005.

Salmer til alle tider har fått nye nettsider

Dei gamle sidene er framleis tilgjengelege slik at du kan lese artiklar og anna innhald, men for oppdatert informasjon må du bruke dei nye sidene.

 
Copyright NRK © 2008  -  Telefon: 815 65 900  -  E-post: info@nrk.no