skilleStemmer fra arkivetskilleLitteraturquizskille_slutt
litteratur_lesekunst_teorier_3_1_banner
Her er du: NRK.no > Nyheter > Kultur > Lesekunst > Teorier Sist oppdatert 13:28
Ansvarlig for sidene:
Tom Egil Hverven

 
Postkolonialisme

5. Said og ”orientalismen”

– Hvem er Edward Said?

Publisert 18.06.2002 14:21. Oppdatert 23.08.2002 09:55.
– Said er opprinnelig araber, født i 1935 i Jerusalem. Familien flyktet til Egypt i 1948. Senere reiste Said til USA, der han er professor i litteratur ved Columbia University.

Boken om Orientalisme

Said
I postkoloniale studier er Said sentral av flere grunner. Han er en viktig teoretiker som også er synlig i mediebildet, noe han har brukt bevisst i sakens tjeneste.

Saids bok Orientalisme (1978) er også den mest kjente enkeltteksten innen postkolonial teori. Hovedtesen er både besnærende enkel og veldig sammensatt.

Den enkle versjonen kan vi formulere slik: Said hevder at Vesten, det vil i første omgang si Europa, har laget sitt eget - falske - bilde av det som er utenfor Europa. Denne forestillingen om det eksotiske, det vestlige bildet av Østen, er det Said kaller orientalisme.

Vesten som ideologisk konstruksjon

Said skriver først og fremst om det det vi ville kalle Midt-Østen, som tidligere ble kalt Orienten.

Men implisitt gjelder orientalismen alt som er utenfor Vesten, alt det vi i dag kaller den tredje verden. Brukt på denne måten er ”Vesten” ikke bare et geografisk område, men vel så mye en ideologisk konstruksjon.

Saids hovedpoeng er at bildet som Vesten har skapt seg av det som er utenfor, er en konstruksjon som ikke er basert på fakta eller kunnskap. Vesten skaper Det Andre, det som er utenfor, i sitt eget bilde.

Hvorfor gjør vi det? Delvis fordi vi ikke har kunnskap, men også delvis fordi vi ikke ønsker å få kunnskap, fordi vi foretrekker et bilde som passer oss, som passer våre interesser.

Legitimerer økonomisk undertrykking

– Er postkolonialismen en kritikk av ideologiske forestillinger om andre kulturer?

– Det kan du si. Ideologien kommer spesielt tydelig fram i det imperialistiske systemet: Vestens forståelse av De andre blir en ideologisk premissleverandør til et system som i all hovedsak er økonomisk i den forstand at det er orientert mot profitt og utnytting av ressurser.

Sentrum i England og USA

– Hva skjer etter Said?

– Det postkoloniale feltet blir gradvis institusjonalisert i løpet av 80-tallet. Centre for Contemporary Cultural Studies i Birmingham er en sentral institusjon. Feltet utvikles spesielt i England og USA, dels av engelske og amerikanske forskere, men også av forskere med bakgrunn fra koloniene.

På 90-tallet blir det et veldig stort felt. Det er et studieområde som er vanskelig å fange inn fordi det har et sterkt element av historie, og uklare overganger til fag som sosialantropologi og andre varianter av samfunnsforskning og kulturstudier.

Men postkolonial teori har også et vesentlig innslag av litteraturstudier. Said startet for eksempel som litteraturforsker – hans første bok handlet om Joseph Conrad.

POSTKOLONIALISME 
Postkolonialisme - vesten og de andre
1. Imperialisme og frigjøring
2. Politisk sprengstoff
3. Tre historiske forfedre
4. Identitet og maskering
5. Said og ”orientalismen”
6. Conrad: "Mørkets hjerte"
7. Vold og rasisme
8. Grenser og rom
9. Det norske og verden utenfor

 
Forfattere
Verker
Teorier
Copyright NRK © 2009  -  Telefon: 815 65 900  -  E-post: info@nrk.no