18.12.2014

Rune Bjerke ny DnB NOR-sjef

Rune Bjerke (46) går fra sin lederstilling i Hafslund for å bli ny toppsjef i DnB Nor etter Svein Aaser, som må gå av for aldersgrensen.

Rune Bjerke er sosialøkonom med en mastergrad offentlig administrasjon fra Harvard-universitetet.

Han har tidligere vært administrerende direktør i Scancem International, hvor han var direktør for Asia, trading og finans.

Han har også vært finansbyråd i Oslo kommune og politisk rådgiver i Olje- og energidepartementet. De siste årene har han vært konsernsjef i energikonsernet Hafslund.

Ap-familie

Vedtaket vil trolig bli godt mottatt i rødgrønne kretser, siden Bjerke har solid Ap-bakgrunn.

Hans far, Juul Bjerke, var en en sentral Ap- og LO-økonom.

Rune Bjerke har i mange år vært venn av statsminister Jens Stoltenberg. Hans søster Siri Bjerke var miljøvernminister i Stoltenbergs første regjering.

Gunn Wærsted, toppsjef i Sparebank 1 og tidligere sjef i tidligere DnBs forsikringsselskap Vital, ble vraket til tross for at hun har vært soleklar favoritt.

DnB Nor-styret skal ha jobbet uavhengig av regjeringen.

Naturlig autoritet

– Jeg er glad for at Rune Bjerke har sagt ja til å påta seg oppgaven med å lede DnB NOR videre. Ved ansettelsen av Bjerke har styret lagt spesiell vekt på at han har bred erfaring og har lykkes med å lede et stort børsnotert selskap.

- Han har vist evne til langsiktig strategisk tenkning i tillegg til daglig forvaltning, og fremstår som en samlende leder med en positiv naturlig autoritet, sier styrets leder Olav Hytta på bankens nettsider.

Bjerke tiltrer stillingen 1. januar 2007 da Aaser går av for aldersgrensen.

- Svein Aaser har gjort en fremragende jobb som konsernsjef gjennom åtte år. Han og hans medarbeidere har bygd opp DnB NOR til å bli Norges viktigste finansinstitusjon. Arbeidet med å finne en etterfølger som kan videreføre DnB NORs strategi, har derfor vært krevende,

4,2 mill

Den nye toppsjefen vil få en årslønn på 4,2 millioner kroner, samt en bonusavtale med maksimum 30 prosent av lønnen.

I tillegg får han en avtalt etterlønn i to år med avkorting mot eventuell annen arbeidsinntekt.

Styreleder Christian Brinch i Hafslund ASA sier at han beklager at Rune Bjerke fratrer som konsernsjef, men ønsker å takke ham for omfattende innsats som konsernsjef.

DnB holdt i dag en pressekonferanse, hvor den nye sjefen ble presentert.

(NTB)

Siste innenriks

Siste utenriksNRK Butikken